Damsgårdsveien 101

Solgt

3 590 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

3 705 310

P-rom

49 KVM

Antall rom

2 Soverom

Damsgårdsveien 101 (Solgt)

3-roms med spektakulær utsikt | Ettertraktet beliggenhet | Byggeår 2018 | Innglasset balkong |Heis i bygget |Takterrasse

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Damsgårdsveien 101 3 590 000 115 312 1 450
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 4
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
49 / 64 / 70 KVM Eiet tomt, 0 KVM 60210183

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 4. etasje:
Gang (5 m²), bad/vaskerom (4,7 m²), soverom (9,3 m²), soverom (6,8 m²), stue og kjøkken (19,9 m²).

Uteplass:
Med utgang fra stue er det adkomst til en koselig innglasset balkong på 11,7 m².

Lagringsplass:
I leiligheten er det en bod på 3,1 m², med gode oppbevaringsmuligheter. I tillegg er det en medfølgende bod i kjelleren på 4,8 m², med lagringsmuligheter.

Samlet primærareal (P-rom) = 49 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 64 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 70 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
 • Lys og fin 3-roms selveierleilighet
 • Attraktiv beliggenhet
 • Sentrumsnært
 • Byggeår 2018
 • Stor innglasset balkong med nydelig utsikt
 • Åpen stue/kjøkken-løsning
 • Lyst og moderne kjøkken med integrerte hvitevarer
 • Helfliset bad med opplegg til vaskemaskin
 • Stor felles takterrasse
 • Heis i bygget
 • Kort avstand til dagligvarebutikk, Handelshøyskolen BI og bussholdeplass med hyppige avganger til Bergen sentrum

Presentasjon | Det er med stor glede at Z Megleren v/ Eiendomsmegler/Partner MNEF Thea Vinnes Skauge kan få presentere denne lyse og fine 3-roms selveierleiligheten med en attraktiv beliggenhet på Damsgård.

Planløsning | Boligen har en gjennomgående god planløsning. Med 2 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning med tidløs kjøkkeninnredning, romslig helfliset baderom og stor innglasset balkong har du alt du trenger og litt til!

Byggeår 2018 | Med byggeår fra 2018 fremstår leiligheten og bygget som moderne i tidsriktige farger og med gode kvaliteter. Det er heis i bygningen samt stor felles takterrasse som kan benyttes av alle i sameiet.

Muligheter | Fra boligen er det gangavstand til dagligvarebutikk, flere restauranter og Handelshøyskolen BI. Det er forøvrig også kort vei til bussholdeplass med hyppige avganger til Bergen sentrum.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en meget tiltalende 3-roms selveierleilighet med godekvaliteter og en populær og ettertraktet beliggenhet på Gyldenpris. Leiligheten bør sees og oppleves. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Thea Vinnes Skauge
Eiendomsmegler/Parner MNEF
Mobil: 48 19 85 10
E-post: ts@zmegleren.no

Nærområdet

Leiligheten har en sentrumsnær beliggenhet i Damsgårdsveien på Gyldenpris. Fra leiligheten er det gangavstand til dagligvarebutikk og restauranter. Fra leiligheten er det også kort vei til alle servicetilbud på Danmarksplass. Her er det dagligvarebutikker, treningssenter, post i butikk, bank, apotek, legesenter, blomsterbutikk, døgnåpen bensinstasjon med storkiosk. Videre er det gang/sykkelavstand til sentrum og store arbeidsplasser som Haukeland sykehus og Haraldsplass. Store arbeidsplasser på Mindemyren er også innenfor gang/sykkelavstand. Fra leiligheten er det gang/sykkelavstand til studiesteder som UiB, HVL, BI og Juridisk fakultet. Det er busstopp like i nærheten av leiligheten, samt kort avstand til bybanestoppet på Danmarksplass. Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 51/5605

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er på 2 347,8 m² og er felles for sameiet. Tomten er opparbeidet med steinheller, sitteplasser og bed. Felles takterrasse.

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser.  Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong og asfalt.

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført som isolert bindingsverk, utvendig er veggene vindtettet, lektet og kledd med fasadeplater, innvendig er veggene påmontert aldringsbestandig plastfolie og platekledning.

Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjonen er utført som flatkonstruksjon, taket er tekket med sveisepapp/folie eller tilsvarende. Taket er ikke besiktiget på befaringsdagen.

Generell informasjon:
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 05.07.21.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:
Ingen

Sameie

Om sameiet:
Portalen Sameie består av 100 selveiende boligseksjoner.

Styreleder i sameiet er:
Martin Sollesnes Kleppe
E-post: martin.kleppe@hotmail.com

Forsikring:
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i Tryg Forsikring (avtalenummer: 6676747). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi:
Sameiet hadde i 2020 et positivt årsresultat på kr. 99.383,-.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 1 450,- per måned og inkluderer: Kabel-TV og Internett, vedlikehold, kommunale avgifter/eiendomsskatt, driftskostnader, felleskostnader bolig, felleskostnader bolig og garasjeseksjon.

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Sameiebrøken for seksjon nr. 59 utgjør: 51/5605

Forkjøpsrett:
Det praktiseres forkjøpsrett i sameiet, jf. sameiets vedtekter punkt 2-2 om forkjøpsrett

Dyrehold:
Kjøper må påregne at husdyrhold må godkjennes av sameiet. Det er kjøpers ansvar å sørge for godkjenning innen overtakelse.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv:
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Styregodkjenning:
I tilfeller der sameiet krever godkjenning av ny sameier, er det kjøpers fulle ansvar å påse at godkjenning foreligger innen overtakelse. Kjøper er pliktig å underrette megler skriftlig, når styrets godkjenning foreligger.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter, svarbrev fra forretningsfører, innkalling til årsmøte og protokoll fra årsmøte inkl. regnskap fra 2020. Vedtektene følger som vedlegg til salgsoppgaven. Husordensregler foreligger ikke.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 735 923,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 649 323,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme på badet, viftekonvektor, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Biloppstillingsplass etter områdets bestemmelser.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

2015/1202143-2/200  Erklæring/avtale  
 22.12.2015 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:158 Bnr:865  
Bestemmelse om bruksrett til fellesareal
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 4601-158/842
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/1207976-2/200  Bestemmelse om veg  
23.12.2015 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:158 Bnr:865  
Overført fra: 4601-158/842
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/1207976-3/200  Best. om vann/kloakkledn. 
23.12.2015  
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:158 Bnr:865  
Overført fra: 4601-158/842
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 410200
Plannavn: Årstad. Gnr 158 Bnr 93 Mfl., Damsgårdsveien 99, Brohodet
Ikrafttredelsesdato: 21.09.2009
Dekningsgrad: 99,7 %

PlanID: 410201
Plannavn: Årstad. Gnr 158 Bnr 93 Og 842, Damsgårdsveien 99
Ikrafttredelsesdato: 16.05.2013
Dekningsgrad: 0,3 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
410200 - Boliger (63,8 %)
410200 - Felles gårdsplass (35,4 %)
410200 - Gangvei (0,5 %)
410201 - Boligbeb. - blokkbebyggelse (0,3 %)

Kommuneplan:
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY2 (100,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Faresoner:
65270000 - Luftkvalitet - rød sone (100,0 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (100,0 %)
Rød støysone:
65270000 - Vei støy - Rød sone (0,1 %)

Kommunedelplan:
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
17330000 - Boligområder (55,6 %)
17330000 - Annet byggeområde (37,9 %)
17330000 - Veiareal (6,5 %)

Restriksjonsområder i kommunedelplan:
NaN - Krav om reguleringsplan (100,0 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
70120000 - Laksevåg/bergenhus/årstad. Gnr 157 Bnr 201 Mfl., Områdereguleringsplan For Indre Laksevåg - 202002667
65110000 - Laksevåg. Strategisk Planprogram For Laksevåg - 201429018
64940000 - Laksevåg/bergenhus. Gnr 153 Bnr 1, Laksevåg Verftsområde 2 - 201429157
63770000 - Laksevåg. Gnr 158 Bnr 99 Mfl., Damsgårdsveien 111-113 - 201405519
63270000 - Laksevåg/årstad. Gnr 154 Mfl., Sykkelfelt Carl Konows Gate, Gyldenpris - Damsgård - 201010940
63070000 - Laksevåg. Gnr 158 Bnr 97 Mfl., Damsgårdsveien, Næringsbygg - 201215318
60860000 - Årstad. Gnr 158 Bnr 87 Mfl., Strandlien Felt 2 Og 3 - 200816601
60860000 - Årstad. Gnr 158 Bnr 87 Mfl., Strandlien Felt 2 Og 3 - 200816601
18740000 - Bergenhus. Kdp Bergen Havn - 200512751
17150000 - Årstad. Gnr 158 Bnr 77-86, 88, 89, 91 Og 92, Damsgårdsveien 85-97 - 200212136
11480000 - Årstad. Gyldenpris, Veikryss
7490004 - Bergenhus. Vestre Innfartsåre, Møhlenpriskrysset - 200101211
7490003 - Laksevåg/årstad. Gnr 158 Bnr 96, Meltanker Under Puddefjordsbroen - 200001739
7490000 - Laksevåg/årstad. Vestre Innfartsåre, Indre Del - 199702002
7490000 - Laksevåg/årstad. Vestre Innfartsåre, Indre Del - 199702002
7490000 - Laksevåg/årstad. Vestre Innfartsåre, Indre Del - 199702002
7490000 - Laksevåg/årstad. Vestre Innfartsåre, Indre Del - 199702002
4045100 - Laksevåg/årstad. Damsgårdsveien Nord, Felt E1, O1, I1 Og P1
4040100 - Årstad. Gnr 158 Bnr 87 Mfl., Strandlien, Damsgårdsveien 82-90, Michael Krohns Gate 71-99 - 200016309
4040000 - Laksevåg/årstad. Damsgårdsveien Nord, Reguleringsplan For Saneringsområde 3
410000 - Årstad/laksevåg. Gyldenpris Og Stranden - 199938321

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 158/91
Bygningstype: - Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer
Status: Rammetillatelse
Dato: 17.12.2019

Eiendom: 158/91
Bygningstype: - Transformatorstasjon
Status: Rammetillatelse
Dato: 17.12.2019

Eiendom: 158/91
Bygningstype: - Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer
Status: Rammetillatelse
Dato: 18.12.2019

Eiendom: 158/92
Bygningstype: - Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer
Status: Rammetillatelse
Dato: 17.12.2019

Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Denne boligen har fått energimerke Grønn B.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt midlertidig brukstillatelse den 16.07.2019.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 3 590 000
Omkostninger 115 312
TOTALT 3 705 310

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF