Brørakastet 61D

Solgt

3 100 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

3 188 440

P-rom

116 KVM

Antall rom

4 Soverom

Brørakastet 61D (Solgt)

Innholdsrik bolig over to plan | Fire soverom | To bad | Separat vaskerom | Carport | Utsikt

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Brørakastet 61D 3 100 000 88 442 250
BOLIGTYPE

EIERFORM
Leilighet Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
116 / 119 / 131 KVM Eiet tomt, 1154 KVM 60210186

Arealer og fordeling pr etasje

1. Etasje:
Entrè(2,7m²), gang(10,6m²), vaskerom(3,9m²), bad(3,6m²), soverom(10,2m²), stue(20,5m²), kjøkken/spisestue(16,4m²).

2. Etasje:
Gang(8m²), bad(3,6m²), soverom(15,1m²), soverom(8m²), soverom(7,5m²).

Uteplass:
Fra kjøkkenet er det utgang til terrasse på 14,1m².
Fra stuen er det utgang til terrasse på 7,5m².

Lagringsplass:
Bod med utvendig inngang(3,1m²).

Parkering:
Parkering i egen carport ved boligen.

Standard

Kort oppsummert:
- Romslig 4-roms eiereilighet
- Fantastisk terrasse med nydelig utsikt
- Gjennomgående fin standard på utstyr og innredning
- Lyst kjøkken med integrerte hvitevarer
- Helfliset bad
- Vedovn i stue
- Caport
- Ekstern bod med god oppbevaringsplass
- Nærhet til bussholdeplass

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Erlend Hauglid presenterer denne attraktive eierleiligheten med tre soverom og fantastisk utsikt fra stue og terrasse.

Innholdsrik og planløsning | Leiligheten har en god planløsning med romslig kjøkken og stueløsning. Det er også separat vaskerom i tillegg til et bad i hver etasje. Praktisk planløsning med tre soverom totalt der to av soverommene, samt "tv-stue" ligger i øverste etasje.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av leilighetens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innbydende og romslig eierleilighet i Knarvik over to etasjer. Her er det to stuer, to bad og eget vaskerom. Dette i tillegg til  hele tre soverom. Hjertelig velkommen på visning!

Nærområdet

Leiligheten ligger i et etablert boligområdet med tilsvarende bebyggelse. Det er kort vei til dagligvarebutikk ved Alverflaten og barnehage, barne- og ungdomsskole ved Alversund. Til Knarvik Senter tar det cirka 5 minutter med bil, Knarvik Senter har butikker, cafèer og de fleste servicetilbud. Til Bergen sentrum tar det cirka 35 minutter.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Varmekabler i entré og på begge bad.
Vedovnen i stuen.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Carport på 14,8m².

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Tomten er felles for sameiet. Tomten er opparbeidet med asfalterte veier, parkeringsplasser og diverse beplantning.
Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betong. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført som isolert bindingsverk, utvendig er veggene vindtett, lektet og kledd med liggende trekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og takstein. Taket er ikke besiktiget.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 05.08.2021.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegning ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1.1 - Bad - Overflater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert, 27.03.2008.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 1/8

Realsameiebrøk: 1/41

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Om sameiet:
Ikenberget II Sameige. Sameiet har intern forretningsfører.

Forsikring:
Sameiet har tegnet bygningsforsikring. Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Felleskostnad:
Fellesutgiftene er kr. 3000,- pr. år og betales med kr. 1500,- to ganger i året.

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at felleskostnaden i sameiet kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av sameiet.
Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken. Sameiebrøken for denne seksjonen utgjør 1/8.
Brøk for realsameiet er 1/41.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter, og innkalling til årsmøte med regnskap for 2019 samt protokoll fra årsmøtet. Dokumentene ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 822 438,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Energimerke: Oransje C

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett. Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

2007/1018705-1/200  Best. om adkomstrett  
10.12.2007 
Rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:684 Snr:1  
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/9421-1/51  Seksjonering  
11.11.2003 
Opprettet seksjoner:
snr: 8
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/8

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Alver kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 3 100 000
Omkostninger 88 442
TOTALT 3 188 440

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF