Østre Murallmenningen 16

Solgt

5 500 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

5 640 940

P-rom

78 KVM

Antall rom

2 Soverom

Østre Murallmenningen 16 (Solgt)

Attraktivt | Takhøyde | Mul. for 3 sov.| Utsikt mot bryggen | Malt & nytt gulv mai 2021 | F. takterrasse | Maritimt

Ole Kristian Pahr Alvheim

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

55 55 80 00 47 67 08 70

Les mer om meglerne

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Østre Murallmenningen 16 5 500 000 140 942 2 845
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 2
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
78 / 80 / 88 KVM Eiet tomt, 195 KVM 60210136

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Entré (2,6 m²), mellomgang (7,2 m²), bad (5,6 m²), to soverom (7,3 m² og 13,2 m²) og stue/kjøkken (38,7 m²).

Felles takterrasse:
Felles takterrasse på 20 m² i sameiet. Denne er for tiden under oppussing.

Lagringsplass:
Tilhørende en bod i loftetasje samt en innvendig bod i leiligheten.

Samlet primærareal (P-rom) = 78 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 80 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 88 kvm.

Standard

- Arkitektonisk flott bygård - Et "signalbygg"
- Stor, felles takterrasse på 20 kvm. med sol og utsikt
- Sameiet har vedtatt å kjøpe inn nye møbler til takterrassen
- Nydelige rom med store vindusflater og gode lysforhold
- Leiligheten er oppgradert av Studio Homes i mai 2021
- Tidløse, moderne overflater i riktige fargekombinasjoner
- Vannforsyningssystem i rør i rør og automatsikringer
- Varmt vann inkl. i felleskostnader
- Takhøyde på over 3 meter gir rommet en ekstra dimensjon
- To soverom med god plass
- God planløsning
- Utsikt mot bryggen og vågen
- Hele leiligheten nymalt og det er lagt ny enstavs eikeparkett i 2021.
- Kjøkkenfronter malt i 2021.

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Ole Kristian Pahr Alvheim presenterer denne særdeles attraktive byleiligheten i Østre Murallmenningen 16. Vi er midt i byen, ved sjøen og med utsikt mot byfjellene og bryggen som er Norges tredje mest besøke turistattraksjon.

Kvaliteter | Leiligheten er oppgradert av Studio Homes i mai 2021 hvor det er lagt nye gulv og alle overflater malt. Her er det en effektiv og gjennomtenkt planløsning samt en takhøyde på 3,05 meter som gir rommene en ekstra dimensjon. 7 store vinduer gir masse lys.

Tekniske installasjoner | Felles varmt vann (varmt vann inkl. i felleskostnad) og felles brannvarslingssystem i sameiet. Det er vannforsyningsrør av pex rør (rør i rør system) og  el.anlegg fra 2002. (Gran Elektro AS står oppført som firma i sikringsskap).

Det gode liv i byen | Med beliggenhet ca. 15 meter fra vågen på ene siden, gågate på andre siden og shoppinggate rett i front - ligger alt til rette for et urbant liv.

Bydelen | Et urbant bomiljø i sentrum kan friste de fleste. Butikker, restauranter, kaféer, apotek og bryggepromenader er noe av det som finnes i dette nabolaget. Ellers er det en liten rusletur til Nordnesparken ytterst på halvøyen.

Sameiet | Sameiet fremstår som veldrevet og velfungerende. Bygget har velstelte fellesområder og fasaden fremstår som velholdt.  

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av leilighetens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en særdeles attraktiv leilighet med en sjelden flott beliggenhet!

ANSVARLIG MEGLER:
Ole Kristian Pahr Alvheim
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 47 67 08 70
E-post: oka@zmegleren.no

Nærområdet

Her bor en midt i byen med alle tilgjengelige fasiliteter rundt seg.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 130/1047

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Adkomst

Enkel adkomst fra Østre Murallmenningen.

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er felles for sameiet. Andel fellesareal: 24,2 m² ihht sameiebrøk. Tomten består hovedsakelig av eiendommens bygningsmasse. Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell. Videre grunnforhold er ikke kjent. Grunnmur/fundamenter i murkonstruksjoner.

Yttervegger:
Yttervegger i murkonstruksjoner, pusset og malt. Yttervegger har begrenset isoleringsevne i.h.h.t dagens standard. Fasaderehabilitering ble utført i 2011. Arbeidet ble utført av Donar AS.

Felles takterrasse er under oppussing. Arbeidet utføres av Ovi Bygg og Renovasjon AS. 

Takkonstruksjon/taktekking:
Valmtak. Taksperrer er tekket med sutak, lekter og skiferstein. Renner og nedløp i plast. Taktekking er av eldre årgang. Taktekking er sameiets felles ansvar. Det har vært tilfeller av vanninntrenging i kuppelen. Dette ble utbedret lokalt av Blikkenslagermester & Taktekker Robert Slettmo AS.

Generell informasjon:
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Trond Bertelsen den 01.06.21.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2: Taktekking og bad.

Sameie

Om sameiet
Sameiet Østre Murallmenning 16-18 består av til sammen 7 leiligheter og 2 næringsseksjoner. Adkomst leiligheter via trappeoppgang. Felles brannvarslingsanlegg i sameiet.

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i IF Forsikring  (avtalenummer: SP470319.11.2). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi
Iht. regnskap av 2020 hadde sameiet  et positivt resultat på kr. 26.327,-

Felleskostnad
Felleskostnad utgjør kr. 2.845,- per måned og inkluderer forsikring, fellesstrøm, varmtvann, tv/internett, renhold fellesareal og vedlikehold.

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Sameiet har nylig økt husleie med 10% for å spare til fremtidig vedlikehold av tak.

Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold
Dyrehold krever sameiets godkjenning

Styregodkjenning
Kjøper skal styregodkjennes av sameiet.

Utleie
Det er tillatt å leie ut leiligheten. Området har generelt sett høye leiepriser.

Fremtidig vedlikehold
Sameiet opplyser at kuppelen skal rehabiliteres en gang i fremtiden. Tidsfrist er ikke satt, men estimert 5-7 år frem i tid minst.

Vedr. mitforekomst på loft
Vedr. mulig mit på loft, ref. punkt om dette tilstandsrapport, så har sameiet engasjert Anticimex. De vil i løpet av kort tid gjennomføre en befaring av alle sameiets boder/loft. Dersom det blir behov for det vil sameiet iverksette nødvendige tiltak. TIltakene anslås av Anticimex å være av begrenset omfang.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Erverv
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jf. Eierseksjonsloven §23 første ledd.

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter og svarbrev fra forretningsfører.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 968 151,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 485 343,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10.

Hvitevarer
Selger opplyser at alle hvitevarer på kjøkken og bad følger med i salget.

Annet
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Leiligheten er nylig vasket ut etter endt leieforhold og i tillegg vasket i forbindelse med modernisering av overflatene. Leiligheten blir ikke ytterligere utvasket før overtagelse.

Selger har ikke bodd i leiligheten siden 2010 og har derfor begrenset/ingen kunnskap om leiligheten/eiendommens tilstand utover det tilstandsrapporten tilsier.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Oppvarming

El. oppvarming:
Varmekabler på bad (fra 2002).

Det medfølger flere panelovner som er på loftet.

Parkering

Gateparkering i henhold til områdets bestemmelser. Leiligheten ligger like ved inngangen til Klostergarasjen.

Tinglyste erklæringer

1879/900113-1/106 09.09.1879
Bestemmelse om vannrett  
Overført fra: 4601-165/108
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1916/905896-1/106 07.04.1916   
Bestemmelse om bebyggelse  
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4601-165/108
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1955/8584-1/106 26.10.1955  
Bestemmelse om kloakkledn  
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. en kum
Overført fra: 4601-165/108
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen omfattes av kommunedelplan (15780000). Formål: Bolig/Næring.
Planid: 15780000.
Saksnr: 199703814.
Planens navn: BERGENHUS. KDP SENTRUM.
Type plan: Kommunedelplan.
Planstatus: Gjeldende plan.
Vedtak i kraft: 10.12.2001.
Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett. Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen har utstedt ferdigattest den 02.10.1984
Gjelder: Endring

Det foreligger en ferdigattest, datert 02.10.1984
Gjelder: Tilbygg

Det foreligger en ferdigattest, datert 09.08.1980
Gjelder: Vindusendring

Det foreligger en ferdigattest, datert 04.02.1977
Gjelder: Forandringsarbeider

Det foreligger en ferdigattest, datert 24.08.1968
Gjelder: Forandringsarbeider i 5.etasje og loft.

Det foreligger en attest, datert 27.05.1948
Gjelder forandringer i 1.etasje og 2.etasje.

Det foreligger ikke ferdigattest fra byggeår. Det er ikke uvanlig, byggeår tatt i betraktning.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 5 500 000
Omkostninger 140 942
TOTALT 5 640 940

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF