Fosse 237

Solgt

700 000

Prisantydning

Boligtype

Hytte

Totalpris

728 692

P-rom

47 KVM

Antall rom

2 Soverom

Fosse 237 (Solgt)

Fritidseiendom med to soverom | Romslig tomt | Mulighet for etablering av vei

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Fosse 237 700 000 28 692 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Hytte Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
47 / 47 / 52 KVM Eiet tomt, 1797 KVM 60210103

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré, gang, toalett, to soverom, stue og kjøkken.

Standard

Kort fortalt:
• Fritidsbolig med skjermet beliggenhet
• Naturtomt
• Mulighet for etablering av vei inn til hytten
• Hytten ligger like ved eksisterende vei
• To soverom
• Enkel standard

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne koselige fritidsboligen, beliggende i naturskjønne omgivelser på Frekhaug .

Naturtomt | Romslig uteareal og fin utsikt. Tomten grenser til beiteområde. Tomten har en del berg og fjell, men det er muligheter for å dyrke, f. eks. grønnsaker på deler av tomten.

Informasjon | Se vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema for ytterligere info om eiendommens tilstand.

Velkommen | Totalt sett en fritidsbolig med enkel standard og en spennende planløsning. Hytten ligger med en skjermet beliggenhet. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen!

Nærområdet

Eiendommen har en landlig beliggenhet i Alver kommune. I nærområdet har man umiddelbar nærhet til naturen med ulike turterreng. Kort vei til Frekhaug senter med alle daglige servicetilbud. Det er cirka 8 minutter til Knarvik senter og dets fasiliteter og cirka 30 minutters kjøring til Bergen sentrum.
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er hovedsakelig naturtomt. Terrasseplatting ved inngangspartiet.
Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Alver kommune).

Vei og gjerdeplikt:
Det tinglyses rett til å etablere stikkvei over selgers areal. Kjøper står ansvarlig for offentlig tillatelse til etablering av vei og for alle omkostninger for etablering/vedlikehold av stikkveien
Hytteeiendommen har gjerdeplikt etter visse kriterier i loven, tinglyst tidligere. Dette vil bli spesifisert i kjøpekontrakt.

Gjerding og evt veibygging skal være ferdig før 1. juni 2022. Selger kan anbefale firma til å sette opp godkjent gjerde og port, dersom kjøper ikke innehar tilstrekkelig kompetanse.

Byggemåte

Hyttens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Fundamentert på faste masser av fjell. Grunnmur og fundamenter av naturstein, murt i betong. Etasjeskiller av trebjelkelag.
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner, utvendig er veggene kledd med liggende trekledning. Vinduer med
enkle glass i trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med shingel. Taket er kun besiktiget fra
bakkenivå.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte verditakst. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1 - Fundament
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på bygningsdelen.

1.2 - Grunnmur
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder og benyttet byggemetode. Etter datidens byggemetode var det ikke
vanlig og bruke diffusjonstetting mot grunn slik det anbefales etter dagens standarder og forskrifter.

1.3 - Krypekjeller
Krypekjellere er generelt en risikoutsatt bygningsdel med tanke på fukt. Se for øvrig pkt. om grunnmur og
drenering.

1.4 - Drenering
I bygninger av denne alder bør drenering kontrolleres jevnlig der det lar seg gjøre. Eventuelle tiltak kan være:
Drensledningen spyles. Kontroll i drenskummen, dersom disse eksisterer. Drensledning og omfylling skiftes ut
etteroppgraving. Av- ledning av vann fra bygningen.

2.1 - Yttervegger
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på veggkonstruksjonene.

2.2 - Utvendige flater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på ytterkledningen. Det må påregnes at enkelte kledningsbord må
skiftes.

3.1 - Vinduer
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder samt for grad av slitasje. Det må påregnes modernisering av
vinduene.

3.2 - Ytterdører og porter
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på dørene.

4.1 - Takkonstruksjon
Takkonstruksjonene er fra byggeår, det vil derfor avvike fra dagens standard. Det settes tilstandsgrad 2 på
bakgrunn av alder på takkonstruksjonen.

8.1 - Frittbærende dekker
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder samt for grad av skjevheter.

11.1 - Andre Rom
Modernisering av enkelte av overflatene må påregnes.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 50 560,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner med tanke på utleie.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Innbo og hvitevarer:
Innbo kan medfølge etter nærmere avtale.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Oppvarming

Vedovn i stuen, ellers elektrisk oppvarming.
For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Selger av hytten som også eier gården rundt "reserverer" en stk. parkeringsplass til hytten. Det blir merket 1 plass til å sette 1 kjøretøy. Denne plassen faller bort, dersom det blir bygget vei inn til hytten. Ny eier må  prosjektere parkering samtidig som etablering av vei.

Tinglyste erklæringer

1943/1755-3/51  Bestemmelse om gjerde  
13.08.1943 
1968/866-1/51  Jordskifte  

09.02.1968 
Bestemmelse om veg
Avløsning av torvrettigheter
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2010/782573-1/200  Jordskifte  
12.10.2010 
Saksnr 2500-2008-0014 Fosse
Anke over sak 1200-2006-0043 ved Nord- og Midhordland jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2011/282611-1/200   ** Diverse påtegning  
11.04.2011 
Erklæring om at det ikke skal anlegges snuplass som en del av omleggingen

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

I følgje dei overordna planane er arealbruken for eigedomen fastsett til: LNF.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Alver kommune.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentleg nett for vann og avløp. Det er etablert brønn på eiendommen.

Det er privat veilag hvor denne eiendommen per i dag har en årlig kostnad på kr 465,-.
Årsmøteprotokoll og budsjett for veiavgift kan sees ved henvendelse til megler.

Det er ikke vei helt inn til hytten. Selger opplyser at de vil gi rett til ny eier å etablere vei dersom ønskelig.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei. Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest iflg Alver kommune.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Formidling

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 700 000
Omkostninger 28 692
TOTALT 728 692

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF