Eitrheimsvegen 49

Visning

3 399 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 496 410

P-rom

184 KVM

Antall rom

5 Soverom

Eitrheimsvegen 49

Innholdsrik enebolig | Fantastiske utsiktsforhold | Hybelmulighet | Fem soverom | Parkering

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Eitrheimsvegen 49 3 399 000 97 412 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
184 / 198 / 225 KVM Eiet tomt, 426 KVM 60210046

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Hall, stue, kjøkken og bad.
Denne etasjen er tilrettelagt for rullestolbruker.

Innhold | 2. etasje:
Gang, 3 soverom, bad/vaskerom.

Innhold | Loft:
Loftstue, 2 soverom .

Innhold | Kjeller:
Hybel, bad, bod.

Samlet primærareal (P-rom) = 184 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 198 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 225 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Fenomenale utsiktsforhold
- Like ved sentrum
- Nyere kjøkken med god skapplass
- Integrerte hvitevarer
- Fem soverom
- Parkering på egen tomt med varmekabler i bakken
- Hybelmulighet

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike eneboligen beliggende med fantastiske utsiktsforhold over store deler av Odda, Sørfjorden og fjellene rundt.

Planløsning | Boligen har en praktisk og god planløsning med tre soverom og et bad i andre etasje. Fin stue med flott utsikt utover Sørfjorden, gode lysforhold og utgang til stor terrasse.

Parkering | Parkering på egen tomt like utenfor boligen. Det er lagt varmekabler i bakken utenfor.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik og pent oppusset enebolig med god planløsning, utmerket beliggenhet og fine kvaliteter. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger mellom Eitrheimsvegen og Kleivavegen i utkanten av Odda sentrum. Trappetilkomst fra Eitrheimsvegen med kjøpesenter og sentrum kort gangavstand unna. Nordøstvendt beliggenhet med utsikt over sentrum og havnebassenget. Flott leikeplass få minutter unna.
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Peisovn i stue.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn med varmekabler i bakken.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Tomta er belagt med duk og singel. Terrasse fra 2008-2009. Bratt asfaltert nedkjørsel til huset fra Kleivavegen. Plass til parkering av flere biler. Det er varmekabler i nedkjørselen.
Se vedlagte kart med tomtegrense og husets plassering på tomten

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Stort sett hele huset er renovert senere år og fremstår i forholdsvis god teknisk stand. Kun i bod i kjeller er det opprinnelige overflater synlige. Her er heller ikke vegg mot hybel kledd. Det må, på grunn av alder, påregnes utskiftinger av enkelte bygningskomponenter.
Eldre bolighus i 2 etasjer + kjeller og loft. Bygd som tomannsbolig, men senere ombygd til enebolig.
Drenering:
Byggegrunnen består av drenerende masser. Det er sannsynligvis ikke lagt drensledninger langs grunnmur.

Yttervegger:
Vegger av heltre plank, utvendig utlektet og isolert. Grunnmur av dobbel teglsteinsmur som er pusset på begge sider. Isolert bindingsverk i påbygg.
Takkonstruksjon:
Ingen indikasjoner på problemer eller skader ble observert, men takkonstruksjon er fra byggeår.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim 16.02.2021

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte verdi- og lånetakst. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt. Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte rapport.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

- Grunn og fundamenter
- Drenering
- Yttervegger
- Innvendige dører
- Takkonstruksjon
- Trapper og ramper
- Balkonger
- Frittbærende dekker
- Bad
- VVS

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som følger med i handelen. Ingen øvrige hvitevarer medfølger.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Byggeteikningar eller ferdigattest for etterspurt matrikkeleininga er ikkje å finne i arkivet til Ullensvang kommune.

Ansvarlig megler har mottatt udaterte bygningstegninger fra kommunen som viser at kjeller er godkjent med værelse, vaskehus og boder. I tillegg til dette foreligger det udaterte tegninger som viser til at kjeller er benyttet som verksted, samt at boligen har hatt bruksendring som følger. Første etasje- utstilling, andre etasje - leilighet, loft - boligrom.

Første etasje er vist i tegning fra kommune å være innredet med stue, spisestue og kjøkken. Andre etasje er vist i tegning fra kommune å være innredet med stue, spisestue, kjøkken og soverom. Innredning av loft er ikke vist i de eldste tegninger fra kommunen.

Dagens planløsning i kjeller stemmer ikke overens med godkjente tegninger. Megler har følgelig ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at denne er lovlig innredet. Kjøper overtar eiendommen på bakgrunn av denne situasjonen.

Det foreligger godkjente tegninger, datert 17.04.2008, for påbygg.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 481 474,- for inntektsåret 2018.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 733 306,- for inntektsåret 2018.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv.
Hybel i kjeller er ikke registrert som godkjent fo rutleie i kommunens arkiv.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei.
Eigedomen er tilknytta offentleg nett av vann og avløp. 
Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1952/1125-1/48  Bestemmelse om vannledn.  
24.09.1952 
Vegvesenets betingelser vedtatt

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område og reguleringsføresegner over sentrum følger som vedlegg til salgsoppgaven. Dette er opplysningene som er mottatt ved henvendelse til Ullensvang kommune.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Ullensvang kommune.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 3 399 000
Omkostninger 97 412
TOTALT 3 496 410

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

DJ_storfil

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erik_storfil

Erik Alræk

Partner/Eiendomsmegler MNEF
OleK_storfil

Ole Kristian P. Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Hilde_storfil

Hilde Træen Kallmyr

Partner/Administrasjonsleder
Thea_storfil

Thea Vinnes Skauge

Partner/Eiendomsmegler MNEF
Erlend_storfil

Erlend Hauglid

Partner/Eiendomsmegler