Eitrheimsvegen 49

Solgt

3 580 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 676 640

P-rom

184 KVM

Antall rom

5 Soverom

Eitrheimsvegen 49 (Solgt)

Innholdsrik enebolig | Fantastiske utsiktsforhold | Hybelmulighet | Fem soverom | Parkering

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Eitrheimsvegen 49 3 580 000 96 642 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
184 / 198 / 225 KVM Eiet tomt, 426 KVM 60210046

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Hall, stue, kjøkken og bad.
Denne etasjen er tilrettelagt for rullestolbruker.

Innhold | 2. etasje:
Gang, 3 soverom, bad/vaskerom.

Innhold | Loft:
Loftstue, 2 soverom .

Innhold | Kjeller:
Hybel, bad, bod.

Samlet primærareal (P-rom) = 184 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 198 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 225 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Fenomenale utsiktsforhold
- Like ved sentrum
- Nyere kjøkken med god skapplass
- Integrerte hvitevarer
- Fem soverom
- Parkering på egen tomt med varmekabler i bakken
- Hybelmulighet

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike eneboligen beliggende med fantastiske utsiktsforhold over store deler av Odda, Sørfjorden og fjellene rundt.

Planløsning | Boligen har en praktisk og god planløsning med tre soverom og et bad i andre etasje. Fin stue med flott utsikt utover Sørfjorden, gode lysforhold og utgang til stor terrasse.

Parkering | Parkering på egen tomt like utenfor boligen. Det er lagt varmekabler i bakken utenfor.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik og pent oppusset enebolig med god planløsning, utmerket beliggenhet og fine kvaliteter. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger mellom Eitrheimsvegen og Kleivavegen i utkanten av Odda sentrum. Trappetilkomst fra Eitrheimsvegen med kjøpesenter og sentrum kort gangavstand unna. Nordøstvendt beliggenhet med utsikt over sentrum og havnebassenget. Flott leikeplass få minutter unna.
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Peisovn i stue.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn med varmekabler i bakken.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Tomta er belagt med duk og singel. Terrasse fra 2008-2009. Bratt asfaltert nedkjørsel til huset fra Kleivavegen. Plass til parkering av flere biler. Det er varmekabler i nedkjørselen.
Se vedlagte kart med tomtegrense og husets plassering på tomten

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Bygget er jevnlig og godt vedlikeholdt. Vegger av heltre plank, utvendig utlektet og isolert. Grunnmur av dobbel teglsteinsmur som er pusset på begge sider. Isolert bindingsverk i påbygg.
Utvendige vegger kledd med trepanel. Panel på yttervegger ble skiftet i 2018. Panel på tilbygg er fra 2008

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim 10.02.2022

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte verdi- og lånetakst. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt. Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte rapport.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Utvendig Taktekking
Det er påvist andre avvik: Taksskiferen er fra byggeår og en stor del av forventet levealder er gått. Pappshingelen er fra 2008 og en stor del av forventet levealder er gått.

Utvendig Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Tomteforhold drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3:

2. etasje, bad/ vaskerom
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Terrengforhold
• Terreng faller inn mot bygning.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som følger med i handelen. Ingen øvrige hvitevarer medfølger.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Byggeteikningar eller ferdigattest for etterspurt matrikkeleininga er ikkje å finne i arkivet til Ullensvang kommune.

Ansvarlig megler har mottatt udaterte bygningstegninger fra kommunen som viser at kjeller er godkjent med værelse, vaskehus og boder. I tillegg til dette foreligger det udaterte tegninger som viser til at kjeller er benyttet som verksted, samt at boligen har hatt bruksendring som følger. Første etasje- utstilling, andre etasje - leilighet, loft - boligrom.

Første etasje er vist i tegning fra kommune å være innredet med stue, spisestue og kjøkken. Andre etasje er vist i tegning fra kommune å være innredet med stue, spisestue, kjøkken og soverom. Innredning av loft er ikke vist i de eldste tegninger fra kommunen.

Dagens planløsning i kjeller stemmer ikke overens med godkjente tegninger. Megler har følgelig ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at denne er lovlig innredet. Kjøper overtar eiendommen på bakgrunn av denne situasjonen.

Det foreligger godkjente tegninger, datert 17.04.2008, for påbygg.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 481 474,- for inntektsåret 2018.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 733 306,- for inntektsåret 2018.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv.
Hybel i kjeller er ikke registrert som godkjent fo rutleie i kommunens arkiv.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei.
Eigedomen er tilknytta offentleg nett av vann og avløp. 
Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1952/1125-1/48  Bestemmelse om vannledn.  
24.09.1952 
Vegvesenets betingelser vedtatt

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område og reguleringsføresegner over sentrum følger som vedlegg til salgsoppgaven. Dette er opplysningene som er mottatt ved henvendelse til Ullensvang kommune.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Ullensvang kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at Z Megleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 3 580 000
Omkostninger 96 642
TOTALT 3 676 640

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF