Nordnes 24

Solgt

2 650 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

2 741 190

P-rom

163 KVM

Antall rom

4 Soverom

Nordnes 24 (Solgt)

Innholdsrik enebolig på Måge | Fantastiske utsiktsforhold | Hybelmulighet | Båtgarasje | Sjekk videopresentasjon

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nordnes 24 2 650 000 91 192 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
163 / 163 / 184 KVM Eiet tomt, 851 KVM 60210006

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Gang, tre soverom, kjøkken, stue, bad og wc.

Innhold | U. etasje:
Vindfang, hall, gang, hybelkjøkken, hybelstue, hybelsoverom, hybelbad, bakgang, vaskerom, bod og kjølerom.

Loft med adkomst via loftsluke med stige. Lagt gulv på del av loftet. Arealet er ikke målbart.

Parkering:
Det medfølger parkering i carport, samt oppstillingsplass på tomten.

Samlet primærareal (P-rom) = 163 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 163 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 184 kvm.

Standard

Kort oppsummert:
- Fenomenale utsiktsforhold
- Fire soverom
- Parkering i carport
- Hybelmulighet
- Båtgarasje
- Ett bad fra 2016

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike eneboligen beliggende med fantastiske utsiktsforhold over store deler av Odda, Sørfjorden og fjellene rundt.

Planløsning | Boligen har en praktisk og god planløsning med tre soverom og et bad i øverste etasje. Fin stue løsning med gode lysforhold og utgang til terrasse og hage.

Uteplass | Pent opparbeidet uteområde med plen og beplantning. Romslig terrasse med utgang fra stue. De beste utsiktsforhold og hagestue.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik og pent oppusset enebolig med god planløsning, utmerket beliggenhet, parkering i garasje og fine kvaliteter. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger i boligfeltet på Nordnes på Måge i Ullensvang kommune. Boligfeltet ligger mellom riksvegen mellom Odda og Utne, og Sørfjorden. Ca. 15 km til Odda. Bussforbindelse til Odda og Utne.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er opparbeidet med flott, skiferbelagt uteplass. Sørvendt beliggenhet med fin utsikt innover Sørfjorden. Det er asfaltert uteplass og parkering.
Et lite uthus og deler av hage ligger utenfor tomegrensen. Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten.  Nøstet ligger ca. 100 m fra bolighuset med adkomst på sti over kommunalt friområde.
Det ert nedgravd oljetank i hagen.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Drenering:
Bakvegg er ikke inntilfylt med masser. Det er støpt betongdekke i overkant av grunnmur inn mot terrenget bak, med bodareal under. Mot nord er det støpt betongtrapp langs grunnmur. Her er det fuktskader på innsiden av muren (på vaskerom). Fuktskadene på vaskerom indikerer på at dreneringen er noe mangelfull.

Yttervegger:
Ingen indikasjoner på spesielle problemer utover fuktskader på vaskerom og enkelte sprekker i grunnmur ble observert. Tilstandsgrad er satt ut fra at konstruksjonen er ca. 50 år gammel. Ytterkledning på sørvegg ble skiftet rundt 2005. Ellers er ytterkledning fra byggeår. Tilstandsgrad er satt ut fra at materialer i stor grad er ca. 50 år gamle.  Takkonstruksjoner: Ingen indikasjoner på spesielle problemer. Tilstandsgrad er satt ut fra at konstruksjonen er ca. 50 år gammel.

Bad i første etasje:
Bad i underetasje ble renovert i 2016.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim 30.10.2020

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte verdi- og lånetakst. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt. Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte rapport.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2: Gulv på grunn, drenering, yttervegger, utvendige overflater, vinduer, innvendige dører, takkonstruksjon og taktekking, balkong, etasjeskillere, bad i hovedetasje, vaskerom. kjøkken, innvendige overflater, vvs og naust.

Formuesverdi

Megler har ikke mottatt dette på markedsføringstidspunktet.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som følger med i handelen. Ingen øvrige hvitevarer medfølger.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i hall, hybelbad og bad. Luft til luft varmepumpe er installert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Carport og biloppstillingsplass på egen grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Området er regulert til bustad. Megler har mottatt "Føresegn til kommuneplan for Ullensvang kommune 2011/2022". Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Ullensvang kommune kommune.

Vei, vann og avløp

Eigedomen er tilknytta privat nett av vann, avløp og vei.
Det betales eet årlig beløp på ca kr 1 000 til det private vannverket.

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest, datert 19.07.1973.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 2 650 000
Omkostninger 91 192
TOTALT 2 741 190

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF