Sildaberget 19B

Solgt

3 550 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

3 671 190

P-rom

174 KVM

Antall rom

5 Soverom

Sildaberget 19B (Solgt)

Bolighus med fin utsikt | Solrik og usjenert hage | Garasje | Huset har behov for oppussing og modernisering

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Sildaberget 19B 3 550 000 121 192 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
174 / 225 / 249 KVM Eiet tomt, 512 KVM 60210023

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Gang/trapperom (11,9m²), soverom (9,7m²), innredet rom (12,4m²), to rom med gang/bod (hhv. 4.3 m² og 17.7 m²) og tre boder (hhv. 4 m², 5.4 m² og 15 m²).

Innhold | 2.etasje:
Gang/trapperom (11,6m²), gang/trapperom (6m²), mellomgang (3,3m²), bad (4,4m²), soverom (11,4m²), soverom (9,8m²), stue (18,4m²), spisestue (10,7m²), kjøkken (7,8m²)

Innhold | 3. etasje:
Trappegang (3,1m²), gang (3m²), bad (2,6m²), soverom (7,1m²), soverom (13,2m²), stue (18,5m²) og kjøkken (5,6m²)

Koffertloft |
Koffertloftet har plankelagt gulv og god lagringsplass med gulvaral på 27 m² (på grunn av tilkomst og takhøyde så er dette arealet ikke med i det oppsummerte arealet)

Uteplass |
Fra stuen i 2. etasje er det utgang til altan på 4m² som har trappetilkomst til hagen.

Parkering |
Det medfølger garasje på 14 m² (ikke medtatt i det oppsummerte arealet). Det er også parkeringsmulighet i front av garasjen.

Samlet primærareal (P-rom) = 174 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 225 m²
Samlet bruttoareal (BTA) = 249 m²

Standard

Kort oppsummert:
- Bolighus med to enheter
- Garasje + bilplass i front av garasjen
- Fin utsikt
- God solforhold
- Stort utviklingspotensial

Presentasjon |
Det er med stor glede Z Megleren v/ eiendomsmegler Dag Jonny Johannessen kan få presentere dette bolighuset sentral beliggende i Bergen Vest.

Boligen |
Huset ble opprinnelig oppført i 1952 og går over tre etasjer. Det ble gjennomført tilbygg av huset på starten av 1980-tallet. I dag er det samlede bruksareal på hele 225 m². Huset står registrert med to boenheter.

1. etasjen har noen rom som er innredet. Men det meste av arealet her er bestående av bodareal. Denne etasjen har eget inngangsparti i tillegg til tilkomst fra 1. etasje. Her er det vinduer ut mot hagen. Arealet i denne etasjen utgår 85 m² bruksareal.

2. etasje har stort inngangsparti med rikelig garderobeplass og tilkomst både til 1. etasjen og opp til 3. etasjen. Her er det store og lyse rom med store vindusflater og fin utsikt. Denne etasjen har et samlet bruksareal på 87 m² + altan på 4 m².

3. etasje er innredet som 2. etasje med eget kjøkken, bad, stue og flere soverom. Her er det praktfull utsikt og gode lysforhold.

Med utgangspunkt i husets størrelse og løsninger så har boligen et spennende potensial for den "riktige" kjøper. Det vises til vedlagt tilstandsrapport for mer detaljert beskrivelse av husets tekniske tilstand. Huset har behov for oppussing og modernisering. Vi har ikke funnet tegninger fra opprinnelig byggeår men ser ut i fra tegninger ved tilbygg på 1980-tallet at huset har løsning som viser soverom, stue og kjøkken i to av etasjene. Dersom husets løsning skal endres må det påregnes søknad for endring av arealbruk.

Informasjon |
For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

ANSVARLIG MEGLER:
Dag Jonny Johannessen
Mobil: 97 05 15 55
E-post: djj@zmegleren.no

 

Nærområdet

Eiendommen har en fin og sentral beliggenhet i Bergen-Vest. Alle fasiliteter innen kort avstand med bl.a. gangavstand til Vestkanten (med bl.a. badeland og ishall), båthavn, bussholdeplass, skoler, barnehage og idrettsanlegg. Det er også kort avstand til Lyderhorn med fine turmuligheter. Fra Sildaberget er det ca 10 minutters kjøring til Bergen sentrum.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er på 512,8 m², og er opparbeidet med biloppstillingsplass, steinheller, plen og diverse beplantning. Eiendommen ligger i et terreng som gjør at du kan benytte hele tomtearealet.

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Huset står på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell. Grunnmuren er oppført i betong. Gulv mot grunn av betong

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjonene over grunnmur er oppført i trekonstruksjoner.
 
Takkonstruksjon/taktekking:
Takkonstruksjon er utført som saltakkonstruksjon av tresperrer.

Generell informasjon:
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 02.02.21.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:
Fundament, grunnmur, drenering, utvendige flater, vinduer, takkonstruksjon, taktekking, renner nedløp og beslag, frittbærende dekker, våtrom - overflater, våtrom - sanitær og ventilasjon, kjøkken, VVS og garasje.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 1 042 828,- for inntektsåret 2018.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 3 754 181,- for inntektsåret 2018.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv.

Diverse

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til Avhendingslovens §3-10. Det gjøres oppmerksom på at selger selv ikke har bodd i huset de siste 20 år og har svært begrenset kjennskap til boligens tilstand. Huset selger som et oppussingsobjekt og det oppfordres til å undersøke boligen grundig. Eier kommenterer bl.a. at de er kjent med lekkasje i kjeller og at det er begrenset kapasitet på det elektrisk anlegget.

Annet:
Huset er vasket ut før visning. Det blir ikke foretatt ytterligere utvask til overtagelse.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Etter at handelen er inngått har Z Megleren rett til å gjennomføre egenmarkedsføring av salget (dog uten navn og salgssum).

Oppvarming

Boligen har elektrisk oppvarming.

Peisovn i 2. etasje ble installet i 2012 og er rentbrennende. Øvrige ildstender er ikke kontrolert og utgangspunktet er at de ikke tilfredsstiller dagens krav til rentbrennende ildsteder.  Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Garasje på egen tomt  samt biloppstillingsplass i front av garasjen.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

1952/404663-3/106  Bestemmelse om gjerde  
28.06.1952 
 
1967/404754-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
21.09.1967 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1981/25749-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
05.11.1981 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:122 Bnr:146  

1952/404663-2/106  Bestemmelse om veg  
28.06.1952 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:122 Bnr:174  
Bestemmelse om vannrett

Gjelder denne registerenheten med flere
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsforma°l Byfortettingssone BY (100,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Faresoner:
65270000 - Faresone ras (0,1 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (7,2 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
61800000 - Lakseva°g. Gnr 123 Bnr 85 M.fl., Kommunedelplan Rv 555 Storavatnet - Liavatnet - 201123221
40380000 - Lakseva°g. Rv 555 Strekningen Liavatnet - Bjørndalsøyra

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 122/175
Bygningstype: - Fritidsbygg(hyttersommerh. ol
Status: Rammetillatelse
Dato: 16.03.2018

Eiendom: 122/175
Bygningstype: Tilbygg Enebolig
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 16.11.2015

Eiendom: 122/241
Bygningstype: - Garasjeuthus anneks til bolig
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 24.03.2014

Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas a° være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert pa° overordnede støyberegninger. Dette vil kunne fa° betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Felles privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Vedlagt til denne salgsoppgaven følger besvarelse fra selger med energimerkng - oransje G.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger byggemeldelse på oppføring av garasje datert 06. oktober 1962. Tillatelse ble gitt den 25. oktober 1962.

Det foreligger byggetillatelse på tilbygg datert 17. februar 1983. Ferdigattest er gitt fra Bergen kommune den 14. januar 1985.

Det foreligger ingen ferdigattest på huset fra byggeår 1952. I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 3 550 000
Omkostninger 121 192
TOTALT 3 671 190

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF