Lille Markeveien 12

Solgt

23 000 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

23 000 000

P-rom

272 KVM

Antall rom

8 Soverom

Lille Markeveien 12 (Solgt)

Bygård med tomt på hele 356 m² | Kombinasjon bolig/næring | Garasje | Enkel tilkomst | Sentral og attraktiv beliggenhet

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Lille Markeveien 12 23 000 000 0 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
272 / 385 / 428 KVM Eiet tomt, 356 KVM 60200258

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje:
Underetasjen har tilkomst fra og store vinduer ut mot Lille Markeveien. Denne etasjen har et bruksareal på 91 m². Inneholder areal som har vært brukt som lager og verksted.

Innhold | 1. etasje (105 m² bruksareal):
Tilkomst fra Lille Markeveien 12 - Denne leiligheten inneholder stue/kjøkken, to soverom og bad/wc.
Tilkomst fra Klostergaten 3 (eget inngangsparti fra bakplassen) - Denne leiligheten inneholder gang, bad/wc, stue/kjøkken, mellomgang og soverom og sovealkove.

Innhold | 2. etasje (105 m² bruksareal):
Tilkomst fra Lille Markeveien 12 - Denne leiligheten inneholder stue/kjøkken, soverom, bod og bad/wc.
Tilkomst fra Klostergaten 3 (eget inngangsparti fra Klostergaten) - Denne leiligheten inneholder gang, bad/wc, stue/kjøkken, mellomgang og to soverom.

Innhold | 3. etasje/loft (84 m² bruksareal) :
Tilkomst fra Lille Markeveien 12 - Denne leiligheten går over hele byggets toppetasje og inneholder gang, kjøkken/spisestue, dagligstue, tre soverom og bad/wc. Fra ett av soverommene er det tilkomst til kofferloft med gulvareal på ca 34 m².

Innhold | Koffertloft
Nedtrekkstige fra ett av soverommene i toppleiligheten. kofferloftet har et gulvareal på ca 34 m². Dette arealet er ikke målbart og inngår ikke i den oppgitte arealberegningen.

Samlet primærareal (P-rom) = 272 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 385 m²
Samlet bruttoareal (BTA) = 428 m²

Standard

Kort oppsummert |
- Tomt på hele 355 m²
- Mulig potensial for utvikling av tomten
- Mulig potensial for seksjonering av bygget
- Bygger er oppusset i senere tid
- Meget attraktivt som utleieobjekt
- Enkel tilkomst til eiendommen

Presentasjon |
Det er med stor glede Z Megleren v/Dag Jonny Johannessen kan få presentere denne spennende eiendommen med velholdt bygård og stor tomt som grenser opp mot åpent friareal.

Innholdsrikt |
Bygget går over tre etasjer samt underetasje og koffertloftloft. Det er i tillegg garasje som vender mot Klostergaten og uthus ved bakplassen.

Potensial |
Det kan være et mulig potensial for videre utvikling av tomten. På sørsiden grenser tomten mot stort åpent areal som i dag andvendes til parkering. Mot nord vender tomten mot bygg som ble oppført i 2005. Det foreligger ikke dokumenter eller tegninger som indikerer offentlig godkjenning av arealbruken slik byggets areal er benyttet i dag. En må således ta som utgangspunkt at ny eier må søke om godkjenning for fortsatt å kunne bruke arealet slik det framstår i dag. Dagens eier har ikke vært i kontakt med Bergen kommune for status på hva eiendommen er registrert som i dag eller hva som kan være videre potensial. Det vises av den grunn til innholdet i byggesak som kan fås av megler.

Generelt om standard |
Ut i fra vedlagt tilstandsrapport så virker bygget å være i bra forfatning. Toppleiligheten ble sist oppusset i 2014. Leilighetene i 1. og 2. etasje ble oppusset i 2010/11. Vegger i 1. og 2. etasje som vender mot yttervegg er etterisolert fra innsiden. Innvendig skille mellom 1. og 2. etasje samt 2. etasje og loftsetasjen har dragere som er forsterket, dobbelgipseing og ytterligere nedsenket himling med lydbøyler og innfelt downlights. Takhøyden i 1. og 2. etasje varierer i de fleste rom mellom 2.5 og 2.6 meter. Takstein, renner og nedløp samt de fleste vinduer ble fornyet i 2006.

Tekniske installasjoner |
For leilighetene med tilkomst fra Lille Markeveien så er sikringsskap med måler plassert i felles trappegang ved inngangspartiet til de aktuelle leilighetene. Disse leilighetene har også installert porttelefon. For leiligheten i 2. etasje med tilkomst fra Klostergaten er sikrinsskap med måler og fordelerskap for rør i rør system plassert i innvendig bod. For leiligheten i 1. etasje med tilkomst fra Klostergaten er sikringsskap med måler plassert i innvendig mellomgang ved soverommet. Det er lagt opplegg til vaskemaskin på badet i alle leilighetene.

Leieforhold |
Det er i dag fem separate leieforhold på bygget, alle til boligformål, samt to parkeringsplasser. Underetasjen som har tilgang fra gateplan i Lille Markeveien, garasjen og en parkeringsplass er ikke utleid. De eksisterende leiekointraktene er som følger:

Leilighet H0101 som er 3-roms/leilighet med tilkomst fra Klostergaten 3 er utleid for kr 13.684,- pr. mnd. Her er det 3. mnd. oppsigelse (fra 01.08.2019 til 31.07.2022)

Leilighet H0201 som er 3-roms leilighet med tilkomst fra Klostergaten 3 er utleid for kr 13.732,- pr. mnd. Denne kontrakten utgår 31.12.2020 og vil ikke bli fornyet pga. det kommende salget.

Leilighet H0101 som er 3-roms leilighet med tilkomst fra Lille Markeveien 12 er utleid for kr 14.000,- pr. mnd. Denne kontrakten har bindingstid ut juni 2021 (fra 01.07.2020 til 30.06.2023)

Leilighet H0201 som er 2-roms leilighet med tilkomst fra Lille Markeveien 12 er utleid for kr 12.285,- pr. mnd. Her er det 3. mnd. gjensidig oppsigelsestid (fra 01.01.2019 til 31.12.2021)

Leilighet H0301 som er 4-roms leilighet med tilkomst fra Lille Markeveien 12 er utleid for kr 19.000,- pr. mnd. Denne kontrakten har bindingstid ut mai 2021 (fra 01.06.2020 til 31.05.2023)

Det leies også ut to av tre parkeringsplasser. Inntekt er kr 1.800,- pr. mnd. pr. plass. Garasjen er ikke utleid.

Den totale leieinntekten er da i dag kr 76.301,- pr. mnd. og kr 915.612,-. Leiekontraktene på leilighetene er eks. strøm og inkl. bredbåndsløsning. Leilighetene er utleid med møbler og hvitevarer. Det selger eier av møbler og hvitevarer medfølger i handelen. Fra den 01.03.2021 blir det mulighet å koble seg til fiber i bygget fra Altibox. De presiseres at beskrivelse av leilighetene her er slik leikontraktene framstår og ikke i forhold til registrering av boligen hos Bergen kommune.

Byggesak |
Det gjøres oppmerksom på at dagens eier ikke har søkt om bruksenring slik den faktiske bruken av bygget er i dag. Det har historiks vært næring i underetasjen og bolig i loftsetasjen som har vært i tilknytning til deler av 2. etasje. I 1. og 2. etasje har det variert mellom bolig og næringsformål. Vi har tilgang til innholdet i byggesaksmappen som i sin helthet kan sendes til deg som interessent.

Bud:
Transaksjonen omfatter salg av selskapets aksjer. Bud på eiendomsverdi (man gir bud på eiendommen) skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om budgivers navn, kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Bud inngis på innhold/vilkår som følger av prospekt og vedlagte kjøpekontrakt.

Med eiendomsverdi skal det legges til grunn verdi av selve eiendommen korrigert for eventuelle skattemessige effekter. Metode for beregning av vederlag for aksjene fremgår av vedlagte kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten er endret i forhold til meglerstandarden på dette punkt. Budgivere oppfordres til å gjennomgå kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, legges det til grunn at budgiver har akseptert kjøpekontrakten.

Forskrift om eiendomsmegling §6-3 og §6-4 vedrørende budgivning fravikes. Honorar til oppgjørsansvarlig dekkes av kjøper. Beregnet sum her er ca kr 45.000,-. Meglers vederlag dekkes av selger. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og det tas forbehold om selgers endelige godkjenning av salget.

Informasjon |
For ytterligere informasjon henvises til vedlegg til denne salgsoppgaven, som bl.a. tilstandsrapport utarbeidet av byggmester Mads Hansen og dokumenter fra Bergen Kommune.

Visning vil bli annonsert på følgende markedskanaler:
- zmegleren.no
- finn.no/eiendom
- Algoritmestyrt annonsering på facebook
- Algoritmestyrt annonsering på alle Schibsted sine kanaler, som bt.no, vg.no, m.fl.

ANSVARLIG MEGLER:
Dag Jonny Johannessen
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 970 51 555
E-post: djj@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet mellom sentrumskjernen og parkområdet ved Nordnes. Nærområdet vil være attraktivt både for bolig og enkelte næringsformål. Fra leilighetene er det fin utsikt og gode lysforhold. Underetajen har enkel tilkomst fra Lille Markeveien og det er kjøbar vei til eiendommen fra Klostergaten.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten strekker seg mellom Lille Markeveien og Klostergaten. Det er hellelagt areal på bakplassen og asfaltert dekke på øvre del av tomten ved garasjen. På sørsiden har det vært opparbeidet areal for hage. Det er hellelagt areal og passasje mellom dette bygget og nabobygget ved Klostergaten 3a.

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn, grunnmur og fundamenter:
Huset står på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell. Gulv mot grunn av betong. Grunnmuren er oppført i naturstein, murt i betong. Utvendig er murene overflatebehandlet med murpuss og maling.

Drenering:
Det er ikke mulig å vurdere dreneringen med sikkerhet i forhold til funksjonalitet ut fra visuell besiktelse. Det kan være flere
forhold under bakkenivå (vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt etc.) som kan ha negativ betydning.
I bygninger av denne alder må det påregnes fare for fuktvandring i mur/ gulv pga. at det ikke var vanlig byggeskikk i aktuell
tidsperiode å sikre mur/ såle på samme metode som dagens skikk, samt drenering har generelt sett begrenset levetid fra byggedato
på mellom 20 til 60 år avhengig av grunnforhol

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjonene over grunnmur er oppført i murkonstruksjoner. Veggene er oppført etter byggemetode som gjaldt for det aktuelle byggeåret, ytterveggene vil ha noe mindre isolasjon og tetthet
enn hva man har etter dagens standard.

Takkonstruksjoner og taktekking:
Takkonstruksjon er utført som valmtakkonstruksjon av tresperrer.
Takkonstruksjonen virker ok, det er ingen tegn til synlig svikt som for eksempel svai eller svanker utover det som anses å være
normalt i henhold til alderen.
Det er benyttet sutak, lekter og takstein til taktekking.

Etasjeskillere:
Lukket bjelkelag, bjelkelaget fremstår som tilstrekkelig dimensjonert.
Skjevheter og ujevnheter vil forekomme, dette anses og være normalt i henhold til byggeår
samt konstruksjonsmåte.
Gulvene er ikke kontrollert med laser.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 10.12.20.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:
Fundament, grunnmur, drenering, yttervegger, konstruksjon, utvendige flater, tak, innvendig loft, etasjeskillere og innvendige trapper.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 3 155 728,- for inntektsåret 2017.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 10 304 292,- for inntektsåret 2017.

Adgang til utleie

Boligen er bestående av areal registrert som både bolig og næring. Bygget kan leies ut etter normalregler til sitt formål.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10. Det gjøres oppmerksom på at eier selv ikke har bodd i noen av leilighetene og av den grunn har begrenset kjennskap til boligens tilstand. Det oppfordres til å undersøke boligen grundig.

Utvask/løsøre:
Bygget overtas uten utvask i areal som ikke har løpende leieavtale.

Kommunal forkjøpsrett:
Ettersom dette er en bygård - slik den framstår i dag - bestående av mer enn fire boenheter så er det her kommunal forkjøpsrett. Budet som blir akseptert av selger vil være med forbehold om at forkjøpsretten ikke blir benyttet av Bergen Kommune. Bergen Kommune skal gi svar på dette senest innen 4. mnd. etter budaksept. Det tilstrebes en hurtigere avklaring.

Bygningsforsikring:
For inneværende år er det betalt kr 22.738,- for bygningsforsikring. Her må selvsagt ny eier gjøre sine beregninger i forhold til avtale og sum med deres forsikringsselskap.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Etter gjennomført salg har Z Megleren rett til å markedsføre salget, dog uten navn på kjøper.

Oppvarming

Det er varmekabler i deler av gulvet i underetasjen samt på alle byggets fem bad. Pipeløp i bygget er ikke i bruk.

Parkering

Garasje og asfaltert areal på egen tomt som har blitt benyttet til biloppstillingsplasser.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

0/902848-1/106  Opprettelse av matrikkelenheten  
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM
EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930

2005/2589-1/106  Bestemmelse om bebyggelse  
21.01.2005 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:165 Bnr:227  
Vedtak av visse vilkår vedr. bebyggelse av denne eiendom
Gjelder denne registerenheten med flere
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 4910000
Plannavn: Bergenhus. Klosteret/strandgaten
Ikrafttredelsesdato: 24.03.1982
Dekningsgrad: 100,0 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
4910000 - Annet spesialområde (95,6 %)
4910000 - Gatetun (4,4 %)

Reguleringsplaner under grunnen:
PlanID: 9910101
Plannavn: Bergenhus. Parkeringsanlegg Og Vegtunnel Under Klosteret
Ikrafttredelsesdato: 22.04.2002
Dekningsgrad: 100,0 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen):
9910101 - Annet trafikkområde (100,0 %)

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY1 (99,1 %)
65270000 - Grønnstruktur Grønnstruktur G (0,9 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Trehusbebyggelse fra Nordnes til Sydnes (100,0 %)
65270000 - Historisk sentrum (100,0 %)
Faresoner:
65270000 - Luftkvalitet - gul sone (100,0 %)
65270000 - Brannsmitte (100,0 %)
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (66,8 %)

Bestemmelsesområder i kommuneplanen:
65270000 - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav (100,0 %)

Kommunedelplan
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
15780000 - Boligområder (67,5 %)
15780000 - Friområder (32,5 %)
15780000 - Fotgjengerstrøk (0,1 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
16040000 - Bergenhus. Vågen, Kaiene Og Bryggen - 201302469
8250000 - Bergenhus. Klosterkvartalet Klostergaten - Vestre Murallmenningen - 190710721
7340000 - Bergenhus. Del Av Gnr 165, Nøstet - Verftet - Klosteret - 190001274
10000 - Bergenhus. Brannstrøket Av 1916 - 199938316

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 165/39
Bygningstype: Påbygg Annen forretningsbygning
Status: Igangsettingstillatelse
Dato: 03.07.2020

Eiendom: 165/234
Bygningstype: Tilbygg Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.
Status: Rammetillatelse
Dato: 26.06.2019

Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.
I henhold til gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt til:

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Tomten grenser til offentlig gate.
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Energiattest for denne boligen følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt ferdigattest september 1966.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Salgs- og betalingsvilkår

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av eiendommen, fortrinnsvis sammen med fagkyndig person. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. Dette innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har en mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Dette betyr blant annet at det kun foreligger en mangel når:
Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg selv, må det tas særskilt forbehold om dette i bud.

Formidling

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 23 000 000
Omkostninger 0
TOTALT 23 000 000

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF