Skjeggedalsvegen 7

Solgt

1 990 000

Prisantydning

Boligtype

Næringsbygg

Totalpris

2 033 840

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Skjeggedalsvegen 7 (Solgt)

Investeringsmulighet | Kombinasjonsbygg bestående av butikklokale og to leiligheter | Gode utleiemuligheter

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Skjeggedalsvegen 7 1 990 000 43 842 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Næringsbygg Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 694 / 0 KVM Fellestomt, 0 KVM 60200248

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Butikklokale med lager, kontor og personalrom, samt oppganger til leiligheter.

Innhold | 2. etasje:
Inneholder to separate leiligheter med to soverom i leilighet mot sør og tre soverom mot nord.

Kjeller:
Lagerrom i forskjellige størrelser, samt vaskekjeller og boder

Loft:
Tørkeloft og boder. Egne oppganger fra hver leilighet.

Standard

Kort fortalt:
- Innholdsrik eiendom over flere plan
- Næringsbygg med to leiligheter
- Gode utleiemulighet
- Sentral beliggenhet for turgåere til Trolltunga
- Etablert boligområde

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike eiendommen beliggende i Tyssedal.

Utleie og næring | Boligen består av butikklokale og to leiligheter. Ypperlig utleieobjekt ifbm Trolltunga m.m.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte verditakst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik eiendom med næringslokale og gode utleiemuligheter av to leiligheter. Husk å kontakte megler for påmelding til visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger i Tyssedal sentrum, med kort veg til bussholdeplass, barneskole og barnehage. Leilighetene ansees som lette å leie ut. Det er stort potensiale til høyere leieinntekter ved korttidsutleie av leilighetene til "Trolltunga" turister.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Megler har ikke mottatt kart som viser nøyaktig areal på eiendommen.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte verditakst.

Bindingsverk med utvendig trekledning ( delvis fasadeplater med frilagt singel i 1.ste etasje). Isolert med mineralull i forbindelse med oppussing i 2.dre etasje. Betongvegger i kjeller. Innvendig er veggene platet og malte/tapetserte eller panelte. Baderomsplater på bad.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte rapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim den 18.11.2020.

Generell informasjon
Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte rapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres derved særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar. For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes. I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24: "Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Det gjøres oppmerksom på at selger v/skiftefullmektig har ikke bebodd boligen, og har derved svært begrenset kunnskap om dens standard og kvaliteter. Kjøper er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Som hovedregel medfølger kun integrerte hvitevarer på kjøkken.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Oppvarming

Luft til luft varmepumper er montert i begge leilighetene.

Parkering

Garasje.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i et regulert område.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i kommunaledokumenter som er vedlagt i salgsoppgaven.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I følge Ullensvang kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Det fremgår av tegninger mottatt av kommunen at det opprinnelig er godkjent dagligvareforretning i første etasje. Nåværende planløsning inneholder næringslokale i førsteetasje og to leiligheter i andre etasje. Ansvarlig megler har ikke mottatt dokumentasjon på at denne løsningen er godkjent av kommunen og bygget overtas av kjøper på bakgrunn av denne situasjonen. Bygningstegningene fra kommunen følger vedlagt i salgsoppgave.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 1 990 000
Omkostninger 43 842
TOTALT 2 033 840

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF