Vågslien 70

Solgt

1 290 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

1 406 940

P-rom

34 KVM

Antall rom

0 Soverom

Vågslien 70 (Solgt)

Panoramautsikt i Vågslien | Balkong med utsikt og sol | Flotte turområder | Populær beliggenhet

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Vågslien 70 1 290 000 5 432 3 847
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 6
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
34 / 34 / 38 KVM Fellestomt, 10359 KVM 60200237

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 6. etasje:
Gang(3,2m²), bad(2,7m²), stue(21,4m²), kjøkken(5,8m²).
Uteplass:
Fra stuen er det utgang til en balkong på ca 9,5 kvm.

Boder:
Tilhørende leiligheten er det en bod på loftet på 3m² og en bod i kjelleren på cirka 1m².

Parkering:
Parkering på borettslagets eiendom med krav til oblat.

Standard

Kort oppsummert

- Arealeffektiv leilighet
- Flotte omgivelser
- Gode solforhold og utsikt
- To medfølgende boder
- Lav dokumentavgift for kjøper
- Intern forkjøpsrett
- Fine turmuligheter
- Kort avstand til buss og turterreng
- Kort avstand til Ikea, Åsane Senter, Gullgruven og Horisont

Innledning | Z Megleren v/ Erlend Hauglid presenterer denne andelsleiligheten med flotte solforhold og fantastisk utsikt, beliggende i attraktive omgivelser på Tertnes i Åsane.

Planløsning | Leiligheten har en effektiv romløsning.

Uteplass | Tilhørende leiligheten er det en romslig balkong med utgang fra stue på ca 9,5 kvm.

Omkostninger | Når man kjøper andelsbolig er det forholdsvis lave omkostninger for kjøper, idet man ikke betaler 2,5% dokumentavgift til staten.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til salgsoppgave, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Visning | Visning gjennomføres kun etter avtale med megler. Se bilde nr. 4 og kontakt megler for avtale om visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger i et attraktivt og etablert området på Tertnes. Fra leiligheten er det gangavstand til dagligvarebutikk og busstopp. Gangavstand til offentlig badeplass, Grønnskjæret. Noen få minutter med bil til Åsane Storsenter, IKEA, skoler, idrettsanlegg, golfbane, t reningssenter. Til Bergen Sentrum tar det cirka 10-12 minutter å kjøre, og 15 minutter med ekspressbuss om morgenen. Umiddelbar nærhet til flott turterreng i Åstveitskogen.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Stor felles tomt som eies av borettslaget. Tomten er opparbeidet med parkeringsplasser og grøntareal. Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten (kilde: Bergen kommune).

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter i betongkonstruksjoner. Bære- og skillevegger samt etasjeskille i betong. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført i betong- og trekonstruksjoner, utvendig er veggene bekledd med fasadeplater og liggende trekledning. Innvendig er veggene påmontert platekledning. Vinduer med isolerglass i pvckarmer. Takkonstruksjonen er utført som flat konstruksjon, antatt tekket med sveisepapp/folie, taket er ikke besiktiget på befaringsdagne. Bygningen anses å være oppført i etter datidens byggemetode og vil avvike fra dagens standard.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 03.11.2020.

Generell informasjon
Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres derved særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

1.1.1 - Bad - Overflater
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.

1.1.2 - Bad - Membran tettesjikt og sluk
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluket og membran.

5.1 - VVS
Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av sluk i støpejern.

Borettslag/boliglag

Om borettslaget:
Åstvedtvågen Borettslag (org.nr. 948 882 361) er tilknyttet forretningsfører Vestbo.

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret i IF Skadeforsikring (polisenummer: SP0000976362). Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 3.847,- og inkluderer; Betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, sentralfyring, bygningsforsikring, kabel-TV og bredbånd, dugnad, strøm i fellesareal.
Felleskostnaden fordeles på følgende måte:

- Andel felleskostnader kr. 3 122
- Andel brensel kr. 279
- Bomiljø kr. 43
- Kabel-tv kr. 376
- Dugnad kr. 27

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i boliglaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

Utleie:
Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person som nemnt i § 5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jfr. borettslagsloven § 5-5.

Sikringsordning:
Boliglaget har avtale om sikring- og forskuttering av felleskostnader hos Vestbo Finans AS. Avtalen kan sies opp av hver av partene med en frist på 6 md.

Økonomi:
Andel fellesgjeld per. 20.02.2020: Kr. 111 511
Andel felles formue per. 20.02.2020: Kr. 16 531 860

12137104103, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 03.11.2020: 2.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 72
Saldo per 03.11.2020: 16 531 860
Andel av saldo: 111 512
Første termin/første avdrag: 30.09.2018 ( siste termin 30.09.2038 )

Dyrehold:
Det er tillatt med dyrehold i borettslaget, men det må søkes styret på forhånd.

Forkjøpsrett:
Det praktiseres forkjøpsrett i boliglaget. Forkjøpsretten er forhåndsutlyst av eier i regi av Vestbo.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Godkjenning ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Alle som står oppført som eiere i en kjøpekontrakt, må være medlem. Vi skiller mellom hovedeier og medeier(e). Både hovedeier og eventuelle medeiere må være medlem. Ved innmelding betales en andelsavgift på kr. 500,-. Hovedeier betaler ikke årskontingent. Denne betales av boligselskapet. Medeier(e) betaler en andelsavgift på kr. 500,- i tillegg til en årlig kontingent på kr. 300,-. Kontingenten er gratis i perioden 1.10. tom 31.12. Medlemskap/kontingent må innbetales før overtakelsesdato sammen med øvrige gebyrer.

Diverse dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, innkalling til generalforsamling med regnskap for 2018 samt protokoll fra generalforsamlingen. Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av disse dokumentene.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 356 135,- for inntektsåret 2018.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 282 084,- for inntektsåret 2018.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Ingen hvitevarer medfølger handelen.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Forkjøpsrettsgebyr:
Dersom forkjøpsretten blir benyttes belastes gebyret på kjøper.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Oppvarming

Sentralfyring via radiator.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Fra 2021 blir det forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

1993/17561-1/106  Rettighet  
23.07.1993 
Rettighetshaver:BERGEN LYSVERKER  
Org.nr: 971031220
LEIEAVTALE
Disponere vederlagsritt areal for transformatorkiosk.
Bestemmelser om adkomst,tilsyn og drift, samt legging og vedlikehold.
Uoppsigelig så lenge behovet tilsier det. Deretter av begge parter sies opp med 2 års varsel.

1983/7604-1/106  Bestemmelse om bebyggelse  
23.03.1983 
rettighetshaver:Knr:4601 Gnr:186 Bnr:1119  
Med flere bestemmelser
 
1985/31071-1/106  Best. om vann/kloakkledn.  
04.10.1985 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om bebyggelse
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
Med flere bestemmelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 50430000
Plannavn: Åsane. Gnr 186 Bnr 15 Og 44, Tertnes Åstveitvågen, Vågslia
Ikrafttredelsesdato: 22.01.1965
Dekningsgrad: 97,5 %

PlanID: 7140000
Plannavn: Åsane. Gnr 186 Bnr 1081 Mfl., Åstveitvågen Tertneslendinga, Småbåthavn
Ikrafttredelsesdato: 16.10.1989
Dekningsgrad: 2,2 %

PlanID: 4860000
Plannavn: Åsane. Gnr 186 Bnr 4, 12 Og 128, Tertnes
Ikrafttredelsesdato: 13.03.1978
Dekningsgrad: < 0,1 %

PlanID: 0
Plannavn: Åsane. Gnr 186 Bnr 3 Mfl.
Ikrafttredelsesdato: 22.06.1993
Dekningsgrad: < 0,1 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
7140002 - Felles lekeareal (0,1 %)

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
PlanID: 4860001
Plannavn: Åsane. Gnr 186 Bnr 12 Og 1119, Reguleringsendring
Ikrafttredelsesdato: 22.12.1982

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB (100,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Faresoner:
65270000 - Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred (3,4 %)
Landskap:
65270000 - Funksjonell strandsone (2,0 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
50310001 - Åsane. Gnr 186 Bnr 630 - 200206663
50310000 - Åsane. Gnr 186, Tertnesveien - Morvikveien M.m.

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen:
Eiendom: 186/73
Bygningstype: Påbygg Enebolig m/hybel/sokkelleil.
Status: Rammetillatelse
Dato: 07.08.2020

Eiendom: 186/110
Bygningstype: - Enebolig
Status: Rammetillatelse
Dato: 15.09.2020

Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for endring, datert 01.04.1989.
Det foreligger ferdigattest for nybygg/ endring, datert 10.10.1994

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 1 290 000
Omkostninger 5 432
Fellesgjeld 111 511
TOTALT 1 406 940

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF