Øvre Kalvanesvegen 14

Solgt

1 200 000

Prisantydning

Boligtype

Enebolig

Totalpris

1 238 690

P-rom

126 KVM

Antall rom

5 Soverom

Øvre Kalvanesvegen 14 (Solgt)

Enebolig med stort potensiale | Fantastisk utsikt | Garasje og parkering | Hage

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Øvre Kalvanesvegen 14 1 200 000 38 692 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Enebolig Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
126 / 145 / 164 KVM Eiet tomt, 835 KVM 60200221

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Vindfang, gang, kjøkken, stue, 3 soverom og bad.

Innhold | U. etasje:
Trappegang, gang, 2 soverom, bad, kjøkken, vaskekjeller, bod
Parkering:
Det medfølger parkering i garasje på16 kvm

Primærareal:
Følgende rom inngår i boligens primærareal:

1. etasje | 75 kvm.:
Trappegang, gang, 2 soverom, bad, gm. kjøkken

U. etasje | 51 kvm.:
Vindfang, gang, kjøkken, stue, 3 soverom, bad
Samlet primærareal (P-rom) = 126 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 145 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 164 kvm.

Standard

Kort oppsummert
- Skap din drømmebolig
- Innholdsrikt enebolig klar for renovering
- Fine uteområder og hage
- Utsikt mot fjord og fjell
- Parkering på egen tomt
- Gode turmuligheter

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne eneboligen beliggende på toppen av Øvre Kalvanes med fantastiske utsiktsforhold.

Renoveringsobjekt | I denne boligen kan man skape sin egen drømmebolig.

Uteplass | Det er opparbeidet uteområde med plen og beplantning.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.


ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger øverst på Kalvanes som er et eldre boligfelt forholdsvis nær Odda sentrum. Tomta ligger nordøstvendt til med fin utsikt utover fjorden. Garasje og parkering på eiendommen.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er opparbeidet med plen og inngjerdet, men hagen er lite vedlikeholdt. Framfor gjerde er det bratt naturtomt. Enkel åpen bod i betong/murstein i hagen. Trapp i betong fra inngangsparti til hagen. Gruset framfor inngang + framfor garasje. En del sprekker i betong ble observert.

Deler av bakenden på garasjen går noe inn på naboens tomt. Naboeiendom har fått noe areal tilbake. Dette fremkommer ikke av kommunens kart.

Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Det må påregnes omfattende arbeid og kostnader med å sette huset i god og moderne stand. Vinduer er i stor grad gamle og bør skiftes. Kjøkken og bad er i dårlig stand. Innvendige overflater er i stor grad slitte. Murpuss på grunnmur tetter for nødvendig lufting under ytterkledning.
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim 18.10.2020

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og 3 (TG2 og TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. De bygningsdeler som har fått TG2 og 3 er beskrevet i vedlagte tilstandsrapport.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. ,- for inntektsåret 2017.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. ,- for inntektsåret 2017.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Ingen hvitevarer medfølger.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig. Reguleringsføresegner med kart ligger som vedlegg til salgsoppgave.
Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av komplett reguleringssvar fra UIlensvang kommune.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest, datert 26/10/1961
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 1 200 000
Omkostninger 38 692
TOTALT 1 238 690

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF