Krenkesflot 10

Solgt

1 900 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

1 955 440

P-rom

216 KVM

Antall rom

4 Soverom

Krenkesflot 10 (Solgt)

Innholdsrik bolig med to seksjoner | Utleiemuighet | Kjøkken fra 2018 | Integrerte hvitevarer | 312 kvadratmeter BRA

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Krenkesflot 10 1 900 000 55 442 0
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
216 / 312 / 351 KVM Eiet tomt, 757 KVM 60200205

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Entré, stue, tv-stue, soverom, kjøkken, vaskerom, to wc, bakgang, trapperom til bi-leil

Innhold | 2. etasje:
Gang til hovedleilighet., 2 soverom til hovedleilighet., bad, , gang til bi-leil., bad til bi-leil., kjøkken til bi-leil., stue til bi-leil., soverom til bi-leil.

Kjeller:
Vaskekjeller, boder, disponible rom

Loft:
Tørkeloft med stigeadkomst. Lagt
gulv. Arealet er ikke målbart.

Hovedleilighet har tre soverom og den minste har ett.

Standard

Kort fortalt:
- Innholdsrik bolig over flere plan
- To seksjoner
- Utleiemulighet
- Kjøkken i hoveddel fra 2018
- Integrete hvitevarer
- Gode turmuligheter
- Etablert og barnevennlig område

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere denne innholdsrike boligen beliggende i populære omgivelser .

Utleie | Boligen har to seksjoner og mulighet for utleie.

Uteplass | Romslig uteareal og en stor terrasse.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte verditakst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik bolig med god planløsning og god beliggenhet. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen ligger på Krenken, ca. 1 km fra Odda sentrum. Kort veg til sykehuset, og også til Eide med idrettsanlegg og skolesenter. Beliggende i rolige omgivelser.
Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Sameiebrøk

Sameiebrøk snr. 1: 3/4
Sameiebrøk snr. 2: 1/4

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er opparbeidet rundt huset. Flat plen og platting mot øst. I bakkant er tomta bratt, men oppbygd med murer og beplantet. Platting av trykkimpregnerte materialer bak huset og mot nord. Betongstein i innkjørsler på begge sider med parkeringsplass for 1 bil på hver side. Ellers parkering langs kommunal veg. Lekehytte på eiendommen. Se vedlagte basiskart med tomtegrense og husets plassering på tomten.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Boligen er opprinnelig en vertikal- og horisontaldelt 4-mannsbolig. Seksjon 2 som egentlig omfatter halve 1.etasje (mot sør), er slått sammen med resten av hovedleiligheten. Leiligheten i 2.etasje mot sør er egentlig en del av seksjon 1. Mur utenfor kjellerdør er skeiv.
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim 05.11.2020

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte verditakst. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene i rapportren.

Formuesverdi

Seksjon 1:
Boligens formuesverdi utgjør kr. 416 598,- for inntektsåret 2018.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 499 753,- for inntektsåret 2018.

Seksjon 2:
Boligens formuesverdi utgjør kr. 234 701,- for inntektsåret 2018.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 844 922,- for inntektsåret 2018.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer på kjøkken som følger med i handelen.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad i hovedleilighet. Det er to varmepumper i boligen.
Ellers elektrisk oppvarming.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

1988/934-2/48  Seksjonering  
03.03.1988 
Opprettet seksjoner:
snr: 1
formål: Bolig
sameiebrøk: 3/4

EIENDOMMEN ER OPPDELT I 2 SEKSJONER

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eigedomen ligg ikkje i regulert område, men er i kommuneplanen sett av til bustadområde.
Reguleringssvar fra Ullensvang kommune følger som vedlegg i salgsoppgaven.

Interessenter oppfordres å sette seg inn i kommunens reguleringssvar.

Vei, vann og avløp

Eigedomen er tilknytta offentleg nett fo rvann og avløp og det er installert vannmåler.
Det er tilknytning til offentlig vei.
Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.
Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Byggeteikningar eller ferdigattest for etterspurt matrikkeleininga er ikkje å finne i arkivet til Ullensvang kommune.  I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 1 900 000
Omkostninger 55 442
TOTALT 1 955 440

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF