Isdalstøbakken 4A

Solgt

2 750 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 827 190

P-rom

74 KVM

Antall rom

3 Soverom

Isdalstøbakken 4A (Solgt)

Flott utsikt | Innbydende leilighet | Tre soverom | Terrasse | Parkering

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Isdalstøbakken 4A 2 750 000 77 192 810
BOLIGTYPE

EIERFORM
Leilighet Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
74 / 74 / 81 KVM Eiet tomt, 5846 KVM 60200157

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 2. etasje:
Entré/gang(9m²), bad/vaskerom(7,2m²), soverom(9,3m²), soverom(9,8m²), soverom(7m²), stue og kjøkken(28m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til terrasse på 10,5m².

Lagringsplass:
Tilhørende leiligheten er det en utvendig bod på 4,8m². Leiligheten har også loft med lukeadkomst fra gangen.

Parkering:
Fast parkeringsplass på felles oppstillingsplass. Her er også gjesteparkering tilgjengelig.

Standard

Kort oppsummert:
- Lekker og romslig 4-roms eiereilighet
- Fantastisk terrasse med nydelig utsikt
- Gjennomgående god standard på utstyr og innredning
- Lyst kjøkken med integrerte hvitevarer
- Helfliset bad
- Vedovn i stue
- Fast parkeringsplass
- Ekstern bod med god oppbevaringsplass
- Leiligheten har også loft med lukeadkomst fra gangen
- Nærhet til bussholdeplass

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Erlend Hauglid presenterer denne attraktive eierleiligheten med tre soverom og fantastisk utsikt fra stue og terrasse.

Moderne | Leiligheten har en gjennomført og moderne stil. Her får man en romslig selveierleilighet i byggets 2. etasje med spennende og lekre fargevalg.

Planløsning | Praktisk planløsning med tre soverom og åpen stue og kjøkkenløsning. Vindusflater mot utsikt og utgang til en herlig terrasse.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av leilighetens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innbydende og romslig eierleilighet i Knarvik med fast parkeringsplass, terrasse med vidundelig utsyn over sjøen og hele tre soverom. Hjertelig velkommen på visning!

Nærområdet

Boligen ligger i et nyere etablert boligområdet med tilsvarende bebyggelse. Med bil er det bare noen minutters kjøring til Knarvik og Knarvik Senter med butikker, cafèer og de fleste servicetilbud.med alle servicetilbud. I området ligger det flere barnehager, skoler og idrettsanlegg. Det er også kort vei til badeplasser og friområder i nærområdet.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 80/1560

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Tomten er felles for sameiet. Tomten er opparbeidet med asfalterte veier, parkeringsplasser grøntområder og diverse beplantning.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er oppført som isolert bindingsverk, utvendig er veggene vindtettet, lektet og kledd med liggende trekledning, innvendig er veggene påmontert platekledning. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og betongtakstein. Taket er ikke besiktiget.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 22.08.2020.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegning ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav.

Sameie

Om sameiet:
Kupeleitet Sameige består av 10 selveiende seksjoner. Sameiet har intern forretningsfører.

Forsikring:
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i IF Skadeforsikring. Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Felleskostnad:
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 810,- og inkluderer: Bygningsforsikring og felleskostnader.
Det forutsettes at kjøper er innforstått med at felleskostnaden i sameiet kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av sameiet. Felleskostnaden er nylig besluttet å øke til kr. 810 per mnd.
Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken. Sameiebrøken for denne seksjonen utgjør 102/6041

Forkjøpsrett:
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold:
Det er lov med dyrehold.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter, og innkalling til årsmøte med regnskap for 2019 samt protokoll fra årsmøtet. Dokumentene ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 690 164,- for inntektsåret 2017.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det er kun integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Etter at bud er akseptert vil salget bli markedsført.

Oppvarming

Varmekabler på badet og i flislagt området i gangen.
Vedovn i stuen.
Teknisk tilstand på varmekilder er ikke kontrollert.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Biloppstillingsplass på felles oppstillingsplass.
Det er også gjesteplasser.
For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

2011/202741-1/200  Seksjonering  
14.03.2011 
opprettet seksjoner:
snr: 12
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 80/1560

1974/6557-2/51  Bestemmelse om veg  
29.10.1974 
bnr. 36 gis stedsevarende rett tl opparbeidet vei over bnr.
50, 51, 54 og 103, mot deltagelse i vedlikehold
Overført fra: 4631-137/103
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/1592-2/51  Bestemmelse om veg  
10.03.1997 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:540  
Overført fra: 4631-137/103
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/1593-3/51  Bestemmelse iflg. skjøte  
10.03.1997 
Bestemmelse om vedlikehold av veg m.m.
Overført fra: 4631-137/103
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2005/5698-2/51  Bestemmelse om veg  
04.07.2005 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:540  
høvesvis deling i vedlikehold av vegen
Overført fra: 4631-137/103
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/497846-1/200  Bestemmelse om veg  
05.07.2010 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:121  
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:731  
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-137/103
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/497846-2/200  Best. om vann/kloakkledn.  
05.07.2010 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:121  
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:731  
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4631-137/103
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2011/236631-1/200  Bestemmelse om veg  
24.03.2011 
rettighetshaver:Knr:1263 Gnr:137 Bnr:120  
rettighetshaver:Knr:1263 Gnr:137 Bnr:730  
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:54  
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:117  
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2011/236631-2/200  Best. om vann/kloakkledn.  
24.03.2011 
rettighetshaver:Knr:1263 Gnr:137 Bnr:120  
rettighetshaver:Knr:1263 Gnr:137 Bnr:730  
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:54  
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:117  
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2013/300861-1/200  Bestemmelse om veg  
16.04.2013 
rettighetshaver:Knr:4631 Gnr:137 Bnr:54  
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Alver kommune.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett. Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Energimerking

Energimerke: Oransje C

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest, datert 13.09.2012.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 2 750 000
Omkostninger 77 192
TOTALT 2 827 190

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF