Welhavens gate 54

Solgt

2 890 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 973 690

P-rom

47 KVM

Antall rom

1 Soverom

Welhavens gate 54 (Solgt)

Toppleilighet med hems | Vanvittig takhøyde og mye lysinnslipp | Sjarmerende bygård på Møhlenpris med kort vei til BI

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Welhavens gate 54 2 890 000 83 692 1 001
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Selveier 1
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
47 / 47 / 51 KVM Eiet tomt, 219 KVM 60200152

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 4. etasje:
Gang(5,9m²), mellomgang(2,2m²), bad/vaskerom(4,1m²), soverom(10,2m²), stue og kjøkken(22,4m²)

Lagringsplass:
Tilhørende leiligheten er det en bod i kjelleren på 10,5m²

Samlet primærareal (P-rom) = 47 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) =       47 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) =        51 kvm.

Standard

•4.etg
•Pent bygg
•Mye lysinnslipp
•Hems (10 m² som ikke er beregnet som p-rom)
•Kjøkken fra 2015
•Eget soverom
•God takhøyde
•Sentral plassering
•God planløsning
•Dagligvare i nabobygg
•Innvendig bod og utvendig bod på 10 m²
•Malt parketten og veggflater i 2019

Presentasjon | Det er med stor glede Z Megleren v/Eiendomsmegler MNEF Thea Vinnes Skauge kan få presentere denne nydelige leiligheten på Møhlenpris.

Innholdsrikt | Boligen har et bruksareal på 47 kvm med en god planløsning.

Nærhet | Fra området er det gangavstand til sentrum.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema

Velkommen | Totalt sett en flott bolig med god beliggenhet. Boligen bør seés - velkommen på visning!

ANSVARLIG MEGLER:
Thea Vinnes Skauge
Mobil: 48 19 85 10
E-post: ts@zmegleren.no

Nærområdet

Leiligheten ligger i et etablert og attraktivt området på Møhlenpris. I området er det tilsvarende bebyggelse med bygårder. Gangavstand til Vitalitetssenteret, VilVite senteret, Cornerteateret, Bergen kaffebrenneri og Nobel Pobel kafe. Kort avstand til Bi, UiB, HVL, ikke
langt unna ligger også studentsenteret med blant annet svømmehall og treningssenter. Tur og parkområdet i nærområdet med blant annet Nygårdsparken. Det tar cirka 5-10 minutter og gå inn til Bergen sentrum. Det er bussholdeplass ved Puddefjordsbroen med mange
avganger til øvrige bydeler. Bybanens nærmeste stopp er ved Florida

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 91/1000

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Tomt

Bygningsmassen opptar store deler av eiendommen. Tomten er på 218 kvm.

Byggemåte

Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og fundamenter av naturstein, murt i betong. Etasjeskiller av trebjelkelag. Ytterveggkonstruksjoner over
grunnmur er oppført i murkonstruksjoner, utvendig er veggene overflatebehandlet med murpuss og maling. Vinduer med isolerglass i malte trekarmer. Takkonstruksjonen er utført som saltak av tresperrer, taket er tekket med sutak, lekter og takstein.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 20.08.20.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D plantegning ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport, tilstandsgrad 2:
 1.1.1 - Bad - Overflater
 Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på overflatene.
 1.1.2 - Bad - Membran tettesjikt og sluk
 Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på sluk og membran.
 4.1 - Vinduer
 Det settes tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder på vinduene.

Sameie

Sameiet welhavens gate 54
Org.nr. 989 244 264

Kontaktpersonen er sameiet er:  Ida Ramborg

Forsikring
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i If forsikring (avtalenummer: SP1111564). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Økonomi
Sameiets konto per dags dato ligger på rundt 60.000,-

Felleskostnad
Månedlig felleskostnad utgjør kr. 1 001,- per måned og inkluderer: Byggforsikring, avsetning vedlikehold, trappevask, utbytting av lyspærer etc.

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Sameiebrøken for seksjon nr. 7 utgjør: 91/1000

Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i sameiet.

Dyrehold
Husdyrhold må forhåndsgodkjennes av sameiet.

Legalpant
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Dokumenter
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter. For øvrig har sameiet begrenset organisering. Husordensregler og regnskap/budsjett foreligger ikke.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 690 329,- for inntektsåret 2017.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 485 185,- for inntektsåret 2017.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv.

Diverse

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Hvitevarer
Alle hvitevarer følger med på kjøkken.

Annet
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Oppvarming

Varmekabler på badet, ellers elektrisk oppvarming.

Parkering

Soneparkering.

Tinglyste erklæringer

1994/10699-1/106  Seksjonering  
27.04.1994 
opprettet seksjoner:
snr: 7
formål: Bolig
sameiebrøk: 91/1000
Kopi bestilt.

1890/900166-1/106  Bestemmelse om bebyggelse  
07.11.1890 
Bestemmelse om benyttelse
Overført fra: 4601-164/285
Gjelder denne registerenheten med flere
Kopi ikke innhentet.

 For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY1 (100,0 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Kulturmiljø:
65270000 - Møhlenpris (100,0 %)
65270000 - Historisk sentrum (100,0 %)
Faresoner:
65270000 - Luftkvalitet - rød sone (100,0 %)

Bestemmelsesområder i kommuneplanen:
65270000 - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav (100,0 %)

Kommunedelplan
I henhold til kommunedelplan er eiendommen avsatt til:
15780000 - Boligområder (99,8 %)
15780000 - Fotgjengerstrøk (0,2 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
8930000 - Bergenhus. Møhlenpris, Kvartal N - 190930048
8180000 - Bergenhus. Gnr 164 Bnr 373, Møhlenpris Kvartal M - 190710209
7490004 - Bergenhus. Vestre Innfartsåre, Møhlenpriskrysset - 200101211
Andre Opplysninger:
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Energimerking

Boligen har fått energimerke Rød G.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 07.10.1994
Arbeidets art: Rehabilitering
Bygningen art: Boligbygg

Attest datert 12.05.1933
Oppført en 4 etasjers tilbygning i mur. Installering bad og wc i samtlige etasjer.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Økonomi

Prisantydning 2 890 000
Omkostninger 83 692
TOTALT 2 973 690

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF