Rødna 53B

VISNING

2 790 000

PRISANTYDNING

BOLIGTYPE

Enebolig

TOTALPRIS

2 876 040

BRA-i

189

Åpent areal

9

P-ROM

148

ANTALL ROM

3

Rødna 53B

Enebolig med attraktiv beliggenhet i Rødna | Innholdsrik og dobbel garasje | Kort avstand til skoler og idrettsanlegg

Erlend Hauglid

92 61 70 70

eh@zmegleren.no

Nøkkelinformasjon

ADRESSE

Rødna 53B

PRISANTYDNING

2 790 000

OMKOSTNINGER

86 040

BOLIGTYPE

Enebolig

EIERFORM

Selveier

FELLESUTGIFTER

0

AREAL (P-ROM / BRA / BTA)

148/189/0KVM

TOMT

Eiet tomt,802KVM

OPPDRAGSNUMMER

60240016

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Gang, stue, kjøkken, to soverom og bad.

Innhold | underetasje:
Vindfang, hall, gang, soverom, kjellerstue, bad, vaskerom, bakgang og boder.

Loft:
Uinnredet tørkeloft.

Garasje på 36 kvm.

Internt bruksareal (BRA-i) = 189 m²
Eksternt bruksareal (BRA-e) = 0 m²
Terrasse- og balkongareal (TBA) = 9 m²

Standard

Kort oppsummert
- Enebolig med attraktiv beliggenhet i Rødna
- Tre soverom og to stuer
- To bad og separat vaskerom
- Parkering i garasje
- Uinnredet loft med potensial
- Nærhet til turområder
- Kort avstand til barnehage og idrettsanlegg

Innledning | Det er med stor glede ZMegleren kan presentere denne attraktivt beliggende eneboligen med kort avstand til skole og idrettsanlegg på Eide.

Planløsning | Boligen går over flere etasjer med beboelse i første og loftsetasje. Fin stue- og spisestueløsning med variable møbleringsmuligheter. Her er også ildsted.

Uteplass |

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik enebolig med attraktiv beliggenhet. Husk å kontakte megler for påmelding til visning. Velkommen!

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at kun hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Kulturminner - Indre Sørfjorden. Kraft- og industrilandskap
Fredete kulturmiljøer er nasjonalt viktige kulturmiljøer som Riksantikvaren har fredet etter kulturminnelovens § 20. Disse har like sterkt vern som andre fredete kulturminner. Et freda kulturmiljø er et område der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Et freda kulturmiljø kan bli freda av Kongen for å bevare området sin kulturhistoriske verdi. "I fredningsvedtak etter første ledd kan Kongen forby eller på annen måte regulere enhver virksomhet og ferdsel i fredningsområdet som er egnet til å motvirke formålet med fredningen. Det samme gjelder fradeling eller
bortfeste av grunn til virksomhet som nevnt i første punktum." Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse er et kunnskapsgrunnlag som skal sikre bærekraftig forvaltning av kulturmiljø i byer og tettsteder, og i landskap av nasjonal interesse. Områdene får ikke et formelt vern. Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ta vare på kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse. Hensynet til kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse bør tas på alle nivå i den kommunale planleggingen. Endret arealbruk eller større tiltak som i vesentlig grad er i konflikt med verdier som søkes bevart, kan danne grunnlag for innsigelse. Verdensarvområder er kulturmiljøer som står på UNESCOs liste over verneverdige kulturmiljøer. Riksantikvaren foreslår kandidater til listen som anses som internasjonalt viktige kulturmiljøer.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Gi bud

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under,eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Økonomi

Prisantydning

2 790 000

Omkostninger

86 040

TOTALT

2 876 040

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Eiendomsmegler

Joakim Ellingsen Bøkenes

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Footer

© 2023 Alle rettigheter reservert

Personvern