Lille Markeveien 12

Solgt

23 000 000

PRISANTYDNING

BOLIGTYPE

Enebolig

TOTALPRIS

23 000 000

P-ROM

272

ANTALL ROM

8

Lille Markeveien 12

Bygård med tomt på hele 356 m² | Kombinasjon bolig/næring | Garasje | Enkel tilkomst | Sentral og attraktiv beliggenhet

Dag Jonny Johannessen

97 05 15 55

djj@zmegleren.no

Nøkkelinformasjon

ADRESSE

Lille Markeveien 12

PRISANTYDNING

23 000 000

OMKOSTNINGER

0

BOLIGTYPE

Enebolig

EIERFORM

Selveier

FELLESUTGIFTER

0

AREAL (P-ROM / BRA / BTA)

272/385/428KVM

TOMT

Eiet tomt,356KVM

OPPDRAGSNUMMER

60200258

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | Underetasje:
Underetasjen har tilkomst fra og store vinduer ut mot Lille Markeveien. Denne etasjen har et bruksareal på 91 m². Inneholder areal som har vært brukt som lager og verksted.

Innhold | 1. etasje (105 m² bruksareal):
Tilkomst fra Lille Markeveien 12 - Denne leiligheten inneholder stue/kjøkken, to soverom og bad/wc.
Tilkomst fra Klostergaten 3 (eget inngangsparti fra bakplassen) - Denne leiligheten inneholder gang, bad/wc, stue/kjøkken, mellomgang og soverom og sovealkove.

Innhold | 2. etasje (105 m² bruksareal):
Tilkomst fra Lille Markeveien 12 - Denne leiligheten inneholder stue/kjøkken, soverom, bod og bad/wc.
Tilkomst fra Klostergaten 3 (eget inngangsparti fra Klostergaten) - Denne leiligheten inneholder gang, bad/wc, stue/kjøkken, mellomgang og to soverom.

Innhold | 3. etasje/loft (84 m² bruksareal) :
Tilkomst fra Lille Markeveien 12 - Denne leiligheten går over hele byggets toppetasje og inneholder gang, kjøkken/spisestue, dagligstue, tre soverom og bad/wc. Fra ett av soverommene er det tilkomst til kofferloft med gulvareal på ca 34 m².

Innhold | Koffertloft
Nedtrekkstige fra ett av soverommene i toppleiligheten. kofferloftet har et gulvareal på ca 34 m². Dette arealet er ikke målbart og inngår ikke i den oppgitte arealberegningen.

Samlet primærareal (P-rom) = 272 m²
Samlet bruksareal (BRA) = 385 m²
Samlet bruttoareal (BTA) = 428 m²

Standard

Kort oppsummert |
- Tomt på hele 355 m²
- Mulig potensial for utvikling av tomten
- Mulig potensial for seksjonering av bygget
- Bygger er oppusset i senere tid
- Meget attraktivt som utleieobjekt
- Enkel tilkomst til eiendommen

Presentasjon |
Det er med stor glede Z Megleren v/Dag Jonny Johannessen kan få presentere denne spennende eiendommen med velholdt bygård og stor tomt som grenser opp mot åpent friareal.

Innholdsrikt |
Bygget går over tre etasjer samt underetasje og koffertloftloft. Det er i tillegg garasje som vender mot Klostergaten og uthus ved bakplassen.

Potensial |
Det kan være et mulig potensial for videre utvikling av tomten. På sørsiden grenser tomten mot stort åpent areal som i dag andvendes til parkering. Mot nord vender tomten mot bygg som ble oppført i 2005. Det foreligger ikke dokumenter eller tegninger som indikerer offentlig godkjenning av arealbruken slik byggets areal er benyttet i dag. En må således ta som utgangspunkt at ny eier må søke om godkjenning for fortsatt å kunne bruke arealet slik det framstår i dag. Dagens eier har ikke vært i kontakt med Bergen kommune for status på hva eiendommen er registrert som i dag eller hva som kan være videre potensial. Det vises av den grunn til innholdet i byggesak som kan fås av megler.

Generelt om standard |
Ut i fra vedlagt tilstandsrapport så virker bygget å være i bra forfatning. Toppleiligheten ble sist oppusset i 2014. Leilighetene i 1. og 2. etasje ble oppusset i 2010/11. Vegger i 1. og 2. etasje som vender mot yttervegg er etterisolert fra innsiden. Innvendig skille mellom 1. og 2. etasje samt 2. etasje og loftsetasjen har dragere som er forsterket, dobbelgipseing og ytterligere nedsenket himling med lydbøyler og innfelt downlights. Takhøyden i 1. og 2. etasje varierer i de fleste rom mellom 2.5 og 2.6 meter. Takstein, renner og nedløp samt de fleste vinduer ble fornyet i 2006.

Tekniske installasjoner |
For leilighetene med tilkomst fra Lille Markeveien så er sikringsskap med måler plassert i felles trappegang ved inngangspartiet til de aktuelle leilighetene. Disse leilighetene har også installert porttelefon. For leiligheten i 2. etasje med tilkomst fra Klostergaten er sikrinsskap med måler og fordelerskap for rør i rør system plassert i innvendig bod. For leiligheten i 1. etasje med tilkomst fra Klostergaten er sikringsskap med måler plassert i innvendig mellomgang ved soverommet. Det er lagt opplegg til vaskemaskin på badet i alle leilighetene.

Leieforhold |
Det er i dag fem separate leieforhold på bygget, alle til boligformål, samt to parkeringsplasser. Underetasjen som har tilgang fra gateplan i Lille Markeveien, garasjen og en parkeringsplass er ikke utleid. De eksisterende leiekointraktene er som følger:

Leilighet H0101 som er 3-roms/leilighet med tilkomst fra Klostergaten 3 er utleid for kr 13.684,- pr. mnd. Her er det 3. mnd. oppsigelse (fra 01.08.2019 til 31.07.2022)

Leilighet H0201 som er 3-roms leilighet med tilkomst fra Klostergaten 3 er utleid for kr 13.732,- pr. mnd. Denne kontrakten utgår 31.12.2020 og vil ikke bli fornyet pga. det kommende salget.

Leilighet H0101 som er 3-roms leilighet med tilkomst fra Lille Markeveien 12 er utleid for kr 14.000,- pr. mnd. Denne kontrakten har bindingstid ut juni 2021 (fra 01.07.2020 til 30.06.2023)

Leilighet H0201 som er 2-roms leilighet med tilkomst fra Lille Markeveien 12 er utleid for kr 12.285,- pr. mnd. Her er det 3. mnd. gjensidig oppsigelsestid (fra 01.01.2019 til 31.12.2021)

Leilighet H0301 som er 4-roms leilighet med tilkomst fra Lille Markeveien 12 er utleid for kr 19.000,- pr. mnd. Denne kontrakten har bindingstid ut mai 2021 (fra 01.06.2020 til 31.05.2023)

Det leies også ut to av tre parkeringsplasser. Inntekt er kr 1.800,- pr. mnd. pr. plass. Garasjen er ikke utleid.

Den totale leieinntekten er da i dag kr 76.301,- pr. mnd. og kr 915.612,-. Leiekontraktene på leilighetene er eks. strøm og inkl. bredbåndsløsning. Leilighetene er utleid med møbler og hvitevarer. Det selger eier av møbler og hvitevarer medfølger i handelen. Fra den 01.03.2021 blir det mulighet å koble seg til fiber i bygget fra Altibox. De presiseres at beskrivelse av leilighetene her er slik leikontraktene framstår og ikke i forhold til registrering av boligen hos Bergen kommune.

Byggesak |
Det gjøres oppmerksom på at dagens eier ikke har søkt om bruksenring slik den faktiske bruken av bygget er i dag. Det har historiks vært næring i underetasjen og bolig i loftsetasjen som har vært i tilknytning til deler av 2. etasje. I 1. og 2. etasje har det variert mellom bolig og næringsformål. Vi har tilgang til innholdet i byggesaksmappen som i sin helthet kan sendes til deg som interessent.

Bud:
Transaksjonen omfatter salg av selskapets aksjer. Bud på eiendomsverdi (man gir bud på eiendommen) skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om budgivers navn, kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp. Bud inngis på innhold/vilkår som følger av prospekt og vedlagte kjøpekontrakt.

Med eiendomsverdi skal det legges til grunn verdi av selve eiendommen korrigert for eventuelle skattemessige effekter. Metode for beregning av vederlag for aksjene fremgår av vedlagte kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten er endret i forhold til meglerstandarden på dette punkt. Budgivere oppfordres til å gjennomgå kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, legges det til grunn at budgiver har akseptert kjøpekontrakten.

Forskrift om eiendomsmegling §6-3 og §6-4 vedrørende budgivning fravikes. Honorar til oppgjørsansvarlig dekkes av kjøper. Beregnet sum her er ca kr 45.000,-. Meglers vederlag dekkes av selger. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og det tas forbehold om selgers endelige godkjenning av salget.

Informasjon |
For ytterligere informasjon henvises til vedlegg til denne salgsoppgaven, som bl.a. tilstandsrapport utarbeidet av byggmester Mads Hansen og dokumenter fra Bergen Kommune.

Visning vil bli annonsert på følgende markedskanaler:
- zmegleren.no
- finn.no/eiendom
- Algoritmestyrt annonsering på facebook
- Algoritmestyrt annonsering på alle Schibsted sine kanaler, som bt.no, vg.no, m.fl.

ANSVARLIG MEGLER:
Dag Jonny Johannessen
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 970 51 555
E-post: djj@zmegleren.no

Nærområdet

Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet mellom sentrumskjernen og parkområdet ved Nordnes. Nærområdet vil være attraktivt både for bolig og enkelte næringsformål. Fra leilighetene er det fin utsikt og gode lysforhold. Underetajen har enkel tilkomst fra Lille Markeveien og det er kjøbar vei til eiendommen fra Klostergaten.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10. Det gjøres oppmerksom på at eier selv ikke har bodd i noen av leilighetene og av den grunn har begrenset kjennskap til boligens tilstand. Det oppfordres til å undersøke boligen grundig.

Utvask/løsøre:
Bygget overtas uten utvask i areal som ikke har løpende leieavtale.

Kommunal forkjøpsrett:
Ettersom dette er en bygård - slik den framstår i dag - bestående av mer enn fire boenheter så er det her kommunal forkjøpsrett. Budet som blir akseptert av selger vil være med forbehold om at forkjøpsretten ikke blir benyttet av Bergen Kommune. Bergen Kommune skal gi svar på dette senest innen 4. mnd. etter budaksept. Det tilstrebes en hurtigere avklaring.

Bygningsforsikring:
For inneværende år er det betalt kr 22.738,- for bygningsforsikring. Her må selvsagt ny eier gjøre sine beregninger i forhold til avtale og sum med deres forsikringsselskap.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Etter gjennomført salg har Z Megleren rett til å markedsføre salget, dog uten navn på kjøper.

Gi bud

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under,eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Økonomi

Prisantydning

23 000 000

Omkostninger

0

TOTALT

23 000 000

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

Dag Jonny Johannessen

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Footer

© 2023 Alle rettigheter reservert

Personvern