Nyhet

«Ny» avhendingslov trer i kraft fra 01.01.2022. Les mer om hvilken betydning lovendringen vil få for kjøper og selger

Endring i avhendingsloven. Hva betyr dette for deg?

I mai 2019 vedtok Stortinget flere endringer i avhendingsloven. Endringen innebærer at eiendomsmegleren får en enda viktigere omsorgs- og rådgiverrolle overfor oppdragsgiver og interessenter. Lovendringen trer i kraft fra 01.01.2022.

Formålet med lovendringen er å bidra til at det innhentes mer og bedre informasjon, og at denne informasjonen blir formildet på en klar måte før eiendommen selges. Hensikten er å redusere antall tvister, slik at bolighandelen blir tryggere for alle berørte parter.

Juridisk direktør Silje N. Andresen i Norges Eiendomsmeglerforbund har skrevet en meget interessant og aktuell artikkel om hvilken betydning lovendringen vil få for kjøper og selger. Les artikkelen ved å trykke på lenken under:

De viktige endringene i avhendingsloven trer i kraft den 1. januar 2022.