Kleivhaugen 25

Solgt

2 990 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

3 058 840

P-rom

92 KVM

Antall rom

3 Soverom

Kleivhaugen 25 (Solgt)

Flott og moderne familieleilighet | Tre soverom og 92 kvm | Terrasse og altan

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Kleivhaugen 25 2 990 000 68 842 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Leilighet Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
92 / 92 / 0 KVM Eiet tomt, 948 KVM 60220156

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold 1. etasje:
Entré, vaskerom, bad, soverom, soverom, soverom og stue og kjøkken.

Samlet primærareal (P-rom) = 92 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 92 kvm.

Standard

Leiligheten er innholdsrik med en god og areal effektiv planløsning med større vindusflater og gode lysforhold. Utgang til altan i front og hage med stor treplatting fra stue. Boligen er utstyrt med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, Rør i Rør vannledninger, elektrisk anlegg i henhold til NEK 400 og varme via elektrisk gulvvarme på bad og entre/gang og luft til luft varmepumpe. Stort bad med fliser på gulv og alle vegger og flotte baderomsmøbler. Pen og funksjonell kjøkkeninnredning. Teknisk rom / vaske rom med plass og opplegg for vaskemaskin, sentral for ventilasjon, fordelerskap for vannrør og sikringsskap.

Innvendig er det laminat på gulv malte veggplater og malte plater i taket. Betonggulv på lastebærende isolasjon mot grunn. Bygget er opplyst utført med radonsperre, men ingen dokumentasjon foreligger. Felles innvendig gangadkomst via felles trapp av betong i felles trapperom. Trinn er belagt
med keramiske fliser. Innvendig har boligen malte glatte dører.

Bad er utstyrt med dusj i dusjhjørne med glassdører, veggmontert toalett med innebygget vann cisterne, innredning med nedfelt servant og veggspeil med lys.  Det er balansert ventilasjon med avtrekk i tak og tilluft via spalte under dør til bad.

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter laminat benkeplate kjøl/fryseskap oppvaskmaskin komfyr og induksjonstopp. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Nærområdet

Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Storebø. Leiligheten ligger i byggets første etasje med enkel adkomst og gode utearealer. Tomten er vestvendt med solrikt uteareal. Fra boligen er det gangavstand til grunnskole, fotballbane, bussholdeplass og dagligvare. Kort vei til Storebø senter med flere servicetilbud

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Parkering på egen tomt.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Felles eiet tomt som er opparbeidet med egen disponibel del av hage med treplatting for leiligheter i 1. etasje. Plen og gruset adkomstvei og felles parkeringsplass på
en side og i front av bygget.

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Tomten ligger i et småkupert terreng. Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling. Tomten ligger på en forhøyning i terrenget uten terrenggfall mot boligen. 
Ringmur i betong. Drenerende masser av sprengstein fra byggeår. Ellers er det ikke kjent hvordan bygget er drenert.

Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør) med fordelerskap på vaskerom / teknisk rom. Det er avløpsrør av plast. Boligen har balansert ventilasjon. Luft til luft varmepumpe. Varmtvannstanken er på ca. 200 liter plassert på teknisk rom / vaskerom. Det mangler kurs fortegnelse i sikringsskap og
samsvarserklæring fra ansvarlig autorisert ELforetak. Optiske røykvarslere og pulver brannslukningsapparat.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av Falch Takst den 01.07.2022

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 og 3 (TG2og TG3). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 og 3:
 
Oversikt over TG3

Nedløp og beslag
 Takrenner og nedløp i plast
Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.
• Det er avvik:
Nedløp fra tak mangler løvfanger/rist som hindrer løv etc. å renne ned i nedløp med fare for at dette over tid blir tett.

Tiltak
• Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.
• Andre tiltak:

Det må monteres løvfanger på nedløp fra tak
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendige trapper
Felles innvendig gangadkomst via felles trapp av betong i felles trapperom. Trinn er belagt med keramiske fliser.
Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Det er ikke montert rekkverk.

Tiltak
• Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
• Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
• Andre tiltak:
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
• Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Oversikt over TG2

Balkonger, terrasser og rom under balkonger lufte altan på 4,6 m² i front med bærende anlegg av betong, gulv av spalte trebord og rekkverk i tre.
Treplatting med spalte bord, på ca. 55 m² i hage.
Vurdering av avvik:
• Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

Tiltak
• Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

Radon
Bygget er opplyst utført med radonsperre, men ingen dokumentasjon foreligger.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
• Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Det er ikke foretatt måling for Radon.

Overflater Gulv
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Tiltak
• Andre tiltak:
• Det må foretas utbedring av fallforhold

Vurdering
• Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.

Tiltak:
• Våtrommet fungerer med dette avviket.
• Det må foretas utbedring av avviket

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Reseksjonering:
Eiendommen er under reseksjonering der boder vil bli seksjonert som tilleggsareal.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, eller brann/feievesen.

Solforhold er et estimat og angitt på sommerstid.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Austevoll kommune har utstedt følgende attester:

Type: Midlertidig brukstillatelse
Tiltakets art: Boligbygg med fire enheter
Dato: 03-09-2020

Selger har sendt inn søknad om ferdigattest. Denne er per nå til behandling.

Overtagelse kan ikke finne sted før ferdigattest er godkjent.

En budaksept fra selger er med forbehold om vedtatt ferdigattest fra kommunen.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Sameiebrøk

Sameiebrøk: 1/4

Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Sameie

Sameiebrøk: 1/4
Det er solidarisk ansvar for oppgradering, drift og vedlikehold av sameiets fellesareal. Kostnad blir fordelt i henhold til sameiebrøken.

Forsikring:
Sameiet har tegnet bygningsforsikring i Gjensidige (avtalenummer: 90863101 ). Kjøper må selv tegne innbo-/løsøreforsikring.

Felleskostnad:
Det er ikke avklart felleskostnader på salgstidspunktet. Dette vil bli opp til styret i sameie når det er etablert.
Det vil avgjøre hva sameiet ønsker skal inkluderes.

Øvrige kostnader til drift, vedlikehold og/eller oppgradering av sameiets fellesareal tas etter behov og fordeles i henhold til sameiebrøken.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt sameiets vedtekter, husordensregler, innkalling til ordinært årsmøte, protokoll, regnskap og svarbrev fra forretningsfører.

Formuesverdi

Ligningsverdi for seksjonen er ikke mottatt på markedsføringstidspunkt.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut til boligformål, dersom man ikke ønsker å benytte den selv. Kjøper er pliktig å sette seg inn i sameiets bestemmelser/vedtekter angående utleie av boligen. Dersom utleie krever godkjenning av sameiet, er dette kjøpers ansvar.

For kortidsutleie, eksempelvis via Airbnb, må sameiets styre kontaktes.

I denne forbindelse vises det til Eierseksjonslovens §24:
"Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger."

Energimerking

Energikarakter: Rød C.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til:
Reguleringsformål: Boligformål

Delareal 949 m
KPHensynsonenavn R76
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Id 20130012
Navn: Austevoll kommune. Arealdel til kommuneplanen 2011-2021
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 18.06.2013
FØRESEGNER OG RETNINGSLINER TIL AREALDELEN I KOMMUNEPLANEN 2012 - 2023.
Denne ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Reguleringssvar fra Austevoll kommune følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 990 000
Omkostninger 68 842
TOTALT 3 058 840

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF