Wallemsskogen 54

Solgt

2 990 000

Prisantydning

Boligtype

Rekkehus

Totalpris

3 092 890

P-rom

95 KVM

Antall rom

3 Soverom

Wallemsskogen 54 (Solgt)

Rekkehus med attraktiv beliggenhet | Renoveringsbehov | Tre soverom | Vestvendt hage

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Wallemsskogen 54 2 990 000 102 892 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Rekkehus Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
95 / 111 / 0 KVM Eiet tomt, 380 KVM 60220130

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Gang/trapp 8,7 m², stue 24 m², soverom 7,1 m², soverom 8,5 m², soverom 10,6 m², bad 3,4 m², kjøkken 9,6 m². Adkomst til kaldtloft med lagringsplass.

Innhold | Kjeller:
Vindfang 1,8 m², entre/trapp 10.9 m², bad, 1,8 m², vaskerom 3,9 m². S-Rom: Verksted 15,7 m². Inngang til blindkjeller (ikke målbart areal).

Uteplass:
På utsiden av bygget er det tilkomst til terrasse i naturstein på 14 m².

Lagringsplass:
I kjelleren er det et arbeidsrom på 15,7 m² med lagringsmuligheter.

Samlet primærareal (P-rom) = 95 m².
Samlet bruksareal (BRA) = 111 m².

Standard

Kort oppsummert:
- Renoveringsobjekt med god beliggenhet og potensiale
- Kort avstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg og fine turområder
- Kort avstand til dagligvarebutikk
- Tre soverom

Presentasjon | Det er med glede ZMEGLEREN v/Erlend Hauglid presenterer Wallemsskogen 54

Renoveringsobjekt | Eiendommen har behov for oppussing. Boligen har stort potensial.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Nærområdet

Rekkehuset er beliggende i et veletablert boligområde i Gravdal med tilsvarende bebyggelse. Fra boligen er det noe begrenset utsikt over deler av byfjorden, omkringliggende fjell og videre mot Askøy. Rekkehuset ligger nært dagligvarebutikk og bensinstasjon, og har ellers kort avstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg og fine turområder rundt Lyderhorn og ved Kvarven. Gravdal er bla. startstedet for 7-fjellsturen.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Oppvarming | 1. etasje:
- Boligen har mursteinspipe. Vedovn i stue har ikke vært i bruk over lengre tid.
- Varmepumpe montert i trapperom

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Det er forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

Parkering

Parkering på egen planert tomt med betongstein belegning.

For øvrig er det gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Det medfølger 1/4 eierskap i følgende tomt: Gnr. 146 Bnr. 234 i Bergen kommune.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Det er byggegrunn av fjell. Bygningen har grunnmur av sparebetong fra byggeår. Grunnmur er synlig i blindkjeller støpt direkte på fjell.

Drenering:
- Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
- I hjørne i arbeidsrom i sør-øst er det tegn til saltutslag på innside grunnmur som igjen tyder på noe fuktgjennomslag i dette området.

Fuktmåling:
Utvendig | Takkonstruksjon/Loft - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Innvendig | Krypkjeller - Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
Våtrom | Fukt i tilliggende konstruksjoner | Bad - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
Tomteforhold | Drenering - I hjørne i arbeidsrom i sør-øst er det tegn til saltutslag på innside grunnmur som igjen tyder på noe fuktgjennomslag i dette området.
Kjøkken - det ble ikke registrert fuktverdier i kjøkkenbenken eller på gulv.

Gulv på grunn:
Etasjeskiller er av trebjelkelag.

Yttervegger:
Veggene har 4" bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og liggende enkelfalset bordkledning. Antatt isolert med B-isolasjon eller glassvatt som var vanlig på byggetidspunkt.

Vinduer:
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 1984 i hovedetasje. Trevinduer med koblet glass i kjelleretasje fra 1961.Plast takrenner og nedløpsrør antatt skiftet i 1985.Vinduer i hovedetasje ble skiftet i 1984. Isolerglass i malte trekarmer.

Takkonstruksjon/taktekking:
Taktekkingen er av betongtakstein. betongstein antatt montert i 1985. Gavlstein og vindskibord. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon kryssavstivet med stålbånd.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Kåre Andreassen den 23.05.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

AVVIK MED TG2 SOM KAN KREVE TILTAK:

Utvendig | Nedløp og beslag: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. tedvis ukurante løsninger for nedløpsrør på tak etc.
Kostnadsestimat: Under 10 000 kr

Utvendig |Veggkonstruksjon: TG2
Avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Lufting under nedre kledningsbord er sperret med list.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 kr

Utvendig |Takkonstruksjon/Loft: TG2
Avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.Etasjskiller er isolert med glassvatt helt ut mot sutaksbord ved kistekasser. Det er boret hull i kistekasse for bedring av ventilering av kaldtloft.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 kr

Utvendig | Vinduer: TG2
Avvik: Vinduer er fra byggeår og har en dårligere isoleringsevne enn dagens vinduer.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 kr

Utvendig | Dører: TG2
Avvik: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Ytterdør er skadet etter påkjørsel med bil.
Kostnadsestimat: Under 10 000 kr

Innvendig | Overflater: TG2
Avvik: Det er påvist skader på overflater. Overflater er hovedsaklig fra byggeår, men med normal overflateslitasje.Ved renovering av bolighus bør alle overflater påregnes oppgradert/modernisert. Et soverom har sig i takplater/lekter etter gjennomtråkk på kaldtloft.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 kr

Innvendig | Radon: TG2
Avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kostnadsestimat: Under 10 000 kr

Innvendig | Pipe og ildsted: TG2
Avvik: Pipa har rennemerker etter sotvann.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 kr

Innvendig | Krypkjeller: TG2
Avvik: Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. I tillegg er det synlig saltutsalg på grunnmur flere steder mot vest som tyder på fuktgjennomslag i grunnmur over tid.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 kr

Våtrom | Fukt i tilliggende konstruksjoner | Bad: TG2
Avvik: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken | Overflater og innredning | Kjøkken: TG2
Avvik: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000 kr

Tekniske installasjoner | Vannledninger: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.Det er irr på rør.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 kr

Tekniske installasjoner | Elektrisk anlegg: TG2
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 kr ¨

Tomteforhold | Drenering: TG2
Avvik: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. I hjørne i arbeidsrom i sør-øst er det tegn til saltutslag på innside grunnmur som igjen tyder på noe fuktgjennomslag i dette området.
Kostnadsestimat : Under 10 000 kr

Tomteforhold | Grunnmur og fundamenter: TG2
Avvik: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
Kostnadsestimat : Under 10 000 kr


AVVIK MED TG2 SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig | Taktekking: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Tekniske installasjoner | Avløpsrør: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3:

Våtrom | Generell | Bad: TG3
Avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom | Generell | Vaskerom: TG3
Avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000 kr

Våtrom | Generell | Bad: TG3
Avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000 kr

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i salget. Hvitevarene er brukt (uten garanti) og overtas på denne bakgrunn.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse
Tiltakets art: 1 etasjes Vertikalt våningshus i tre
Dato: 03.04.1959

Dagens planløsning avviker fra tegninger som er godkjent. Kjøkken i hovedetasje er bl.a. flyttet og byttet plass med et soverom.
Kjøper overtar boligen med bakgrunn i denne situasjonen.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 728 617,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 623 020,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet.

Energimerking

Energikarakter: Oransje F.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

1976/11817-1/106  Best. om adkomstrett  
01.06.1976 
Gjensidig adkomstrett

1976/11846-1/106  Bestemmelse om bebyggelse  
01.06.1976 
Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt delt bolig

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 40070000
Plannavn: Laksevåg. Simonsvik Og Wallem, Regulerings- Og Bebyggelsesplan
Ikrafttredelsesdato: 24.12.1957
Dekningsgrad: 86,6 %

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y (100,0 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
40070002 - Laksevåg. Gnr 146 Bnr 6, Wallemskogen - 199717948
18040000 - Laksevåg. Gnr 146 Bnr 298, Gravdal, Deler Av Gnr 146 Bnr 267 Og Nr 146 Bnr 5, Wallemsvikveien, Boligformål - 200404450
Andre Opplysninger:


Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at ZMEGLEREN kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

ZMEGLEREN har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

ZMEGLEREN mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 990 000
Omkostninger 102 892
TOTALT 3 092 890

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF