Nordre Toppe 29

Solgt

2 190 000

Prisantydning

Boligtype

Leilighet

Totalpris

2 351 950

P-rom

83 KVM

Antall rom

3 Soverom

Nordre Toppe 29 (Solgt)

4-roms andelsleilighet på Toppe | God planløsning | Kort avstand til butikk og buss | Ingen dokumentavgift

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Nordre Toppe 29 2 190 000 13 876 4 894
BOLIGTYPE

EIERFORM ETASJE
Leilighet Borettslag 3
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
83 / 83 / 90 KVM Fellestomt, 110744 KVM 60220043

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 3. etasje:
Gang (6,5m²), bad/vaskerom (4,6m²), toalett (1,5m²), soverom (6,7m²), soverom (9,4m²), soverom (10,9m²), stue (23,3m²), kjøkken/spisestue (18,4m²).

Uteplass:
Fra stuen er det utgang til balkong på 7,1m²

Lagringsplass:
Tilhørende leiligheten er det en bod i kjelleren på 2,8m² og en bod på loftet på 3m².
Samlet primærareal (P-rom) = 83 m².
Samlet bruksareal (BRA) = 83 m².
Samlet bruttoareal (BTA) = 90 m².

Standard

Kort oppsummert:
- Andelsleilighet med tre soverom
- God planløsning med primærareal på 83 m².
- Kjøkkenventilator og overskap på den ene siden montert i 2019.

Presentasjon | Det er med glede Z Megleren v/Erlend Hauglid presenterer denne 4-roms andelsleiligheten i Toppe borettslag.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, samt vedlagte tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Velkommen | Totalt sett en innholdsrik andelsleilighet med tre soverom. Velkommen til visning!

Nærområdet

Leiligheten ligger i et etablert området med tilsvarende bebyggelse. I nærområdet finnes Kiwi, Rema 1000 med bensinstasjon, frisør, tannlege og Toppe gartneri. Det er få minutters gange til bussholdeplass med hyppige avganger. Flere turmuligheter i nærområdet som blant annet Toppenipa, Nordgardsfjellet, Geitanuken og Veten. Det tar ca. 10 minutter å kjøre til Åsane senter, Gullgruven, Horisont eller IKEA hvor man finner det meste av butikker og tjenester. Ca. 18 minutters kjøring til Bergen sentrum.

Det vises for øvrig til vedlagte nabolagsprofil, for detaljert informasjon om nærområdet samt avstand fra boligen til aktuelle servicetilbud.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen kommune.

Parkering

Gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Se vedlagte basiskart fra kommunen med tomtegrense og bygget plassering på tomten.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Byggemåte:
Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte boligsalgsrapport.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein / grov pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Grunnmur og fundamenter av betongkonstruksjoner.

Fuktmåling:
Våtrom - Det er ikke påvist fuktskader

Membran, tettesjiktet og sluk - Det er gjennomført fuktkontroll med fuktindikator, denne ga ikke utslag for unormale fuktverdier.

Kjøkken - Det er ikke påvist symptomer på fukt og råte i nabokonstruksjoner. Det er ikke påvist fukt ved kjøleskap, vaskemaskin, varmtvannsbereder eller andre vanninstallasjoner. Fuktkontroll som er foretatt med fuktindikator ga ikke unormale fuktverdier i områder der det anses og være fare for
fuktvandring.

Gulv på grunn:
Gulv mot grunn av betong.

Terrasse:
Terrassene er oppført i betong.

Yttervegger:
Ytterveggkonstruksjoner over grunnmur er utført som bindingsverk, utvendig er det benyttet Stenex fasadeplater.

Vinduer:
Vinduer med isolerglass i trekarmer.

Takkonstruksjon/taktekking:
Flat takkonstruksjon tekket med Sanarfil eller tilsvarendemembrantekking. Taket er ikke besiktiget på befaringsdagen.

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstmann Mats Hansen den 18.02.2022.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige/takstmannen undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig:
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg.

Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler er forbedret.

Vurdering mot byggeår:
Takstmann vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Takstmannen ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3, uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene samt selgers egenerklæringsskjema. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2:

Våtrom Overflate vegger og himling: TG2
Avvik: Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om.
Våtrom Overflate gulv: TG2
Avvik: Over halve forventete levetid for overflatene er overskredet. Som følge av alder på overflatene bør det påregnes at disse må oppgraderes innen rimelig tid, tidspunkt for når dette blir en nødvendighet er vanskelig å si noe om. Det ble ikke målt tilstrekkelig fall i henhold til gjeldende forskrifter, badet vil fungere med dette avvike.
Våtrom Membran, tettesjiktet og sluk: TG2
Avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsning og membran. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres. Det må påregnes at det ved oppgradering av badet må etableres nytt tettesjikt/membran på gulv og veggflatene.
WC og innvendige vann- og avløpsrør: TG2
Avvik: Både vannforsyningsrør og sluk er av eldre dato. Synlige kobberrør bør jevnlig kontrolleres for sprekker/lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på sluk og avløpsrør. Som følge av alder må sluk jevnlig kontrolleres og rengjøres.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Selger opplyser at det ikke er integrerte hvitevarer som medfølger i handelen.

Annet:
Det gjøres oppmerksom på at megler har ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg om elektrisk anlegg, oljefyr/oljetank eller brann/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Bergen kommune har utstedt følgende attester:

Type: Ferdigattest
Tiltakets art: Innflyttingsløyve
Dato: 01.12.1972

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Borettslag/boliglag

Om borettslaget
Toppe borettslag (Orgnr: 953955083) er et tilknyttet borettslag som har engasjert  BOB som forretningsfører.
Toppe Borettslag består av 521 leiligheter fordelt på 22 punkthus, 2 høyblokker og 5 lavblokker. Borettslaget ble bygget i 1972/1973 og ble renovert på utvendige fasader i 2000. Laget har 8 ansatte.

Styreleder i laget er
Lilly Ekroll

Styrets e-post:
styrekontor@toppeborettslag.no
For ytterligere informasjon vises til lagets hjemmeside: https://toppe-bo.webnode.com

Forsikring:
Bygningsmassen er forsikret i Gjensidige Forsikring ASA (89405108 )

Kjøper må selv tegne løsøre-/innboforsikring.

Felleskostnad:
Felleskostnaden utgjør kr.4 894 ,- per måned og inkluderer: Kabel TV, betjening andel fellesgjeld, andel kommunale avgifter, Eiendomsskatt, bygningsforsikring, strøm i fellesareal, noe avsetning til løpende vedlikehold og normal drift av borettslaget.

Felleskostnaden fordeles på følgende måte:
- Renhold/Boss: kr 175
- Kabel TV: kr 303
- Felleskostnader: kr 4 416

Det forutsettes at kjøper er innforstått med at fellesgjeld og felleskostnaden i borettslaget kan variere over tid, og at den kan økes eller reduseres som følge av beslutninger tatt av borettslagets styre eller lagets generalforsamling.

IN-ordning:
Borettslaget har ikke etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld.

Sikringsordning:
Borettslaget har avtale om sikring- og forskuttering av felleskostnader hos Klare Finans AS. Avtalen kan sies opp av hver av partene med en frist på 6 måneder.

Dyrehold:
Det må søkes til styret om dyrehold.

Forkjøpsrett:
Det er vedtektsfestet forkjøpsrett i borettslaget. Det tas forbehold om at ingen benytter seg av forkjøpsretten.
Forkjøpsretten avklares etter inngått handel.

Trimrom
Borettslaget har eget trimrom, åpnet 2019, Pris for trening kr 100/mnd.

Barnehage
Kidsa driver to barnehager i borettslagets lokaler, her har andelseiere prioritet på venteliste.

Utbygging elbil lading
Borettslaget starter opp elbilutbygging sammen med BKK.
Ytterligere informasjon finnes på borettslagets nettside: www.toppeborettslag.no

Rørfornying:
Angående eventuell rørfornying i borettslaget sier styret følgende:
Styret holder på å kartlegge oppgraderingsbehov for borettslaget, dette arbeidet forventes ferdigstilt til høsten 2022.
Når det gjelder rørene i borettslaget vil det foreligge svar innen utgangen av april i år. Vitek er engasjert for å kartlegge tilstanden på avløpsrør og Sweco kartlegger om vi kan beholde eksisterende vannrør.
Når resultatene foreligger vil vi kunne si noe om fremtidige oppgraderingsbehov.
Det vil sendes ut informasjon fortløpende til beboere underveis i kartleggingen, der vi informerer om status.

Det sittende styret har fokus på at husleien skal hodes så lav som mulig samtidig som at nødvendig vedlikehold blir utført.
Vi har jobbet hardt med å kutte kostnader der vi kan helt siden det nye styret overtok i Juli 2021.

Slik det ser ut nå blir det ikke økte felleskostnader for neste år.

Legalpant:
Vi gjør oppmerksom på at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Undersøkelse av rørfornying:
Borettslaget skal i gang med kartlegging av rørene i borettslaget den nærmeste tiden.

Godkjenning av ny andelseier:
Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen uavhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4-5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper selv besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Generelt:
Hovedregelen er at bare fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer enn 1 andel, jf. borettslagsloven § 4-1.
Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Herunder vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Relevante dokumenter:
Ansvarlig megler har mottatt lagets vedtekter, husordenssregler, innkalling til generalforsamling med årsberetning og regnskap for 2020 samt protokoll fra generalforsamlingen. Dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 715 635,- for inntektsåret 2020.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 2 576 286,- for inntektsåret 2020.

Adgang til utleie

Det vises til borettslagsloven § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6.
Fra 1. januar 2020 er det lov å leie ut 30 døgn i året uten samtykke fra styret. Du må selv bo i boligen, men trenger ikke være til stede under utleien. Hvis du låner ut boligen gratis, regnes også dette med i de 30 dagene. Det er ikke lov å utvide grensen utover 30 dager.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

- Privat vei til offentlig vei
- Privat vannledning til offentlig nett
- Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av felles privat vei.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering


Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 51000100
Plannavn: Åsane. Mjølkeråen, Boligareal/blokkbebyggelse
Ikrafttredelsesdato: 07.10.1969
Dekningsgrad: 95,3 %

PlanID: 4430000
Plannavn: Åsane. Gnr 182 Bnr 3 Mfl., Sandalsåsen - Mjølkeråen
Ikrafttredelsesdato: 02.11.1977
Dekningsgrad: 3,8 %

PlanID: 51000000
Plannavn: Åsane. Mjølkeråen, Nordre Toppe
Ikrafttredelsesdato: 26.08.1967
Dekningsgrad: 0,4 %

PlanID: 50160000
Plannavn: Åsane. Gnr 182 Bnr 1 Og 2, Gnr 183 Bnr 3, Del Av Mjølkeråen, Toppe, Sandalen
Ikrafttredelsesdato: 04.10.1965
Dekningsgrad: < 0,1 %

PlanID: NaN
Plannavn: Åsane. Gnr 183 Bnr 2, 88, Nordre Toppe
Ikrafttredelsesdato: 12.06.2009
Dekningsgrad: 101,1 %

PlanID: NaN
Plannavn: Åsane. Støbotn - Toppemyra - Slettestølen
Ikrafttredelsesdato: 23.03.1964
Dekningsgrad: 64,5 %

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen):
15490002 - Annen veigrunn (0,1 %)
0 - Frittliggende småhusbebyggelse (0,1 %)
0 - Gangvei (0,1 %)

Begrensninger (Reguleringsplaner på grunnen):
15490002 - Frisiktsone (0,1 %)

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom:
PlanID: 51000500
Plannavn: Åsane. Del Av Gnr 82 Og Gnr 83, Mindre Vesentlig Endring Av Reguleringsplan
Ikrafttredelsesdato: 01.06.1978

PlanID: 4430002
Plannavn: Åsane. Gnr 182 Bnr 3, Sandalsåsen - Mjølkeråen
Ikrafttredelsesdato: 17.03.1980

PlanID: 4430003
Plannavn: Åsane. Gnr 182, Sandalsåsen, Gangvei Til Skole
Ikrafttredelsesdato: 23.08.1982

Kommuneplan
I henhold til kommuneplan er eiendommen avsatt til:
65270000 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY (68,0 %)
65270000 - Grønnstruktur Grønnstruktur G (28,9 %)
65270000 - Sentrumsformål Sentrumskjerne S9 (3,1 %)
65270000 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y (0,1 %)

Hensynssoner i kommuneplanen:
Gul støysone:
65270000 - Vei støy - gul sone (15,2 %)
Rød støysone:
65270000 - Vei støy - Rød sone (0,3 %)

Planer i nærheten av eiendommen:
PlanID / Plannavn / Saksnr
51360000 - Åsane. Gnr 83 Bnr 2 Og 3, Nedre Toppe, Øvre Sanddalen
50180000 - Åsane. Gnr 182 Bnr 1, 2, 15 Mfl., Mølkeråen Saudalskleiva - Toppesanden-sl.
3700000 - Åsane. Gnr 83 Bnr 3 Og 88, Nordre Toppe
3630200 - Åsane. Gnr 183 Bnr 164, Slettestølsvegen - 200603052
3630100 - Åsane. Gnr 182 Bnr 431, Toppemyr - Høgåsen, Sørgård Terrasse 2 - 190610350
3630001 - Åsane. Toppemyr - Høgåsen - Mjølkeråen, Garasjer For Stegane 7-29
3630000 - Åsane. Del Av Gnr 182, Mjølkeråen, Toppe, Toppemyr - Høgåsen
3550000 - Åsane. Gnr 183 Bnr 3 Mfl., Nordre Toppe, Endring Av R.5.100.0

Andre Opplysninger:
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Interessenter oppfordres å kontakte ansvarlig megler for oversendelse av reguleringssvar fra Bergen kommune.

Viktig informasjon/salgsvilkår

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, gjerne sammen med fagkyndig før bud blir gitt.

Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan også avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

Andre opplysninger:
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.§ 3-9 1. ledd, 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

En forutsetning for salget er at hjemmelsdokument/skjøte for boligen/eiendommen tinglyses på kjøper.

Kjøper aksepterer at Z Megleren kan offentliggjøre salgssum m.m. i egen markedsføring.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i minimum 10 år.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 2 190 000
Omkostninger 13 876
Fellesgjeld 148 077
TOTALT 2 351 950

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF