Ragdevegen 24

Solgt

1 890 000

Prisantydning

Boligtype

Rekkehus

Totalpris

1 944 940

P-rom

127 KVM

Antall rom

3 Soverom

Ragdevegen 24 (Solgt)

Rekkehus på Ragde med hybel | Flott utsikt og gode solforhold | Tre soverom | Renoveringsbehov

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Ragdevegen 24 1 890 000 54 942 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Rekkehus Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
127 / 150 / 165 KVM Eiet tomt, 110 KVM 60210212

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1. etasje:
Gang, tre soverom, bad/vaskerom, wc og to boder.

Innhold | U. etasje:
Vindfang, trapperom, hybelrom, hybelbad, kjellerrom og bod.

Innhold | 2. etasje:
Stue og kjøkken.

Samlet primærareal (P-rom) = 127 kvm.
Samlet bruksareal (BRA) = 150 kvm.
Samlet bruttoareal (BTA) = 165 kvm.

Standard

Kort oppsummert
- Rekkehus med attraktiv beliggenhet
- Hybelleilighet
- Oppussing må påregnes
- Fine sol- og utsiktsforhold
- Gode turmuligheter

Innledning | Det er med stor glede Z Megleren v/ Erlend Hauglid kan presentere dette rekkehuset beliggende på med fantastiske utsiktsforhold på Ragde.

Innholdsrik | Boligen er innholdsrik med sine tre soverom og flere oppholdsrom.

Uteplass | Det er en herlig terrasse med flotte sol- og utsiktsforhold.

Informasjon | For ytterligere informasjon henvises til bildepresentasjon, der nærmere beskrivelse av boligens kvaliteter fremkommer, samt vedlagte takst og selgers egenerklæringsskjema.

ANSVARLIG MEGLER:
Erlend Hauglid
Eiendomsmegler
Mobil: 92 61 70 70
E-post: eh@zmegleren.no

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad/vaskerom og trapperom.

For øvrig er det basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tomt

Gangveg framfor huset (naboer har tilkomst framfor huset). Trapp fra 2. etasje og ned til bratt hage mot øst.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startposisjon frem til boligen.

Byggemåte

Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Rekkehuset er normalt godt vedlikeholdt, men lite oppusset og modernisert. Standard er i stor grad fra byggeår. Det må, på grunn av alder, påregnes utskiftinger av enkelte bygningskomponenter.
Rekkehus bestående av 4 boliger. Taksert bolig ligger lengst mot nord. Boligen går over 3 plan med inngang i underetasje. Hybel i underetasje

For ytterligere informasjon henvises til vedlagte boligsalgsrapport avholdt av takstmann Steinar Tokheim 30.08.2021

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Generell informasjon
Takstmannens arealberegning er angitt iht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. Dette kan medføre at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. 

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 2D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.Boligens byggemetode er beskrevet på bakgrunn av vedlagte tilstandsrapport.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann hvor noen bygningselementer har oppnådd tilstandsgrad 2 (TG2). Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i disse punktene. Følgende bygningsdeler har i henhold til vedlagte tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2: Eiendommen har gjennomgående tilstandagrad 2 på alle bygningselementer. Se tilstandarapport for nærmere informasjon.

Diverse

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring i forbindelse med salget, jfr. vedlagte egenerklæringsskjema. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingslovens §3- 10.

Hvitevarer:
Ingen hvitevarer medfølger.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEF´s normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt midlertidig brukstillatelse 23.09.1974.
Det foreligger ikke ferdigattest. Kommunen har utstedt kommentarer til utbedringer som må gjøres før ferdigattest og innflytningstillatelse. Disse er datert i 1975.
Kjøper overtar eiendommen basert på denne situasjonen.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Formuesverdi

Boligens formuesverdi utgjør kr. 374 632,- for inntektsåret 2019.
Boligens formuesverdi for sekundærbolig utgjør kr. 1 348 675,- for inntektsåret 2019.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger restriksjoner mot utleie.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.
Laveste energikarakter legges derved til grunn: Rød G.

Vei, vann og avløp

Privat vei til offentlig vei
Privat vannledning til offentlig nett
Privat avløp til offentlig nett

Det er solidarisk ansvar for drift, vedlikehold og oppgradering av felles privat vei, vann- og avløpsnett.

Regulering

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for deler av gardene Hjøllo og Ragde følger vedlagt i salgsoppgave.
Interessenter oppfordres å sette seg inn i kommunaledokumenter som er vedlagt i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 890 000
Omkostninger 54 942
TOTALT 1 944 940

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF