Røldalsvegen 52

Solgt

1 100 000

Prisantydning

Boligtype

Kontorlokale

Totalpris

1 123 840

P-rom

0 KVM

Antall rom

0 Soverom

Røldalsvegen 52 (Solgt)

Næringsbygg med sentral beliggenhet | Mulighet for hurtig overtagelse

Nøkkelinformasjon

ADRESSE PRISANTYDNING OMKOSTNINGER FELLESUTGIFTER
Røldalsvegen 52 1 100 000 23 842 0
BOLIGTYPE

EIERFORM
Kontorlokale Selveier
AREAL (P-ROM / BRA / BTA) TOMT OPPDRAGSNUMMER
0 / 221 / 247 KVM Festet tomt, 177 KVM 60210114

Arealer og fordeling pr etasje

Innhold | 1.etasje:
Inneholder yttergang, møterom, kontor, kjøkken, gang og lager

Innhold | Kjeller:
Inneholder gang, møterom, kontor, vaskerom, 2 toaletrom, lager og nødutgang

Standard

Eiendommen ligger på Nyland i Odda sentrum, like ved riksvegen gjennom Odda. Det er lett tilkomst med med inngang fra fortau.
Eiendommen fungerer ypperlig som både kontor og salgsutsted. Det er store vindusflater for profilering.

Se verditakst for ytterligere info om eiendommens standard og tilstand.

Adkomst

På finn.no kan du se en konkret kartskisse. Ved å trykke på kartet får du tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon frem til boligen.

Tomt

Festetomt med årlig fresteavgift på kr 2 265.
Festekontrakt ligger vedlagt salgsoppgaven.

Byggemåte

Boligens byggemåte er beskrevet på bakgrunn av vedlagte verditakst.

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på utgravde morenemasser.
 
Drenering
Det ble observert noe saltutslag i på yttervegger i kjeller. Dette indikerer noe mangelfull drenering
 
Ytterveggskonstruksjon
Grunnmur og 3 av veggene i 1.ste etasje i plasstøpt betong. Yttervegg ellers i bindingsverk med utvendig trekledning.
Etasjeskiller av betong over kjeller.
Generell informasjon;
For ytterligere informasjon henvises til vedlagte verditakst avholdt av takstmann Steinar Tokheim den 04.05.2021.

Oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Ansvarlig megler har ikke foretatt kontrollmåling av boligen.

Takstmannens arealberegning er angitt ihht. vedlagte boligsalgsrapport. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter eller kommunens godkjenning. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

I dette tilfellet er rom definert etter dagens bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik i dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til boligens opprinnelige byggemeldte og/eller godkjente tegninger. Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, ber vi deg kontakte ansvarlig megler.

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte 3D planskisse ikke stemmer overens hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar noe som innebærer at avvik og feil kan forekomme.

Det oppfordres særskilt at man sjekker boligen grundig og nøye med fagkyndig person, før bud blir inngitt.

Vedlikehold/tilstand

Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid. Konstruksjonene er bygget etter lover og forskrifter som tar utgangspunkt i byggeåret og vil normalt ikke tilfredsstille dagens krav. Det vises til vedlagte verditakst fra takstmann for info om eiendommens standard. Interessenter oppfordres å sette seg grundig inn i denne.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger begrensninger for utleie.

Diverse

Selger har benyttet bygget som forsamlingssted.
Selger opplyser å ikke ha inngående kjennskap til eiendommen.
Kjøper overtar eiendommen på bakgrunn av denne situasjonen.

Annet:
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om eventuelle pålegg fra e-verk eller brann-/feievesen.

Oppvarming

Basert på elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Parkering

Gateparkering i henhold til områdets bestemmelser.

Tinglyste erklæringer

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven. Disse vil følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Regulering

Eiendommen er regulert til forretning/ kontor.
Det oppfordres interessenter å sette seg inn i vedlagte svarbrev fra Ullensvang kommune.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig nett av vann og avløp. Eiendommen har ikke vannmåler.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Kjøper må være innforstått med at det kan påløpe kostnad til drift og vedlikehold av private vann- eller avløpsledninger.

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen har en energiattest. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det er ikke mottatt ferdigattest fra kommunen ved lanseringstidspunktet.
I henhold til Plan- og bygningsloven § 21-10 utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
 
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering

Z Megleren har inngått et samarbeid med Handelsbanken. Banken kan tilby et godt lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver, slik at du får en hurtig behandling av din låneforespørsel.

Formidling

Z Megleren mottar ikke formidlingsprovisjon fra Handelsbanken for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til banken.

Økonomi

Prisantydning 1 100 000
Omkostninger 23 842
TOTALT 1 123 840

Gi bud

Her kan du gi bud.
Klikk direkte på Gi bud under,
eller klikk på ‘Les mer’ om du ønsker
å lese mer om budgivingsprosessen.

VÅRE EIENDOMSMEGLERE

ZMegleren Bergen

Dag Jonny Johannessen

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Erik Alræk

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Ole Kristian Pahr Alvheim

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Hilde Træen Kallmyr

Bergen Sentrum
Partner/Administrasjonsleder

Erlend Hauglid

Bergen Sentrum
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Thomas Remes

Bergen Sentrum
Fagsjef / Eiendomsmegler MNEF

Silje Hafsås Sundsøy

Bergen Sentrum
Eiendomsmegler

ZMegleren Nordhordland

Preben Vatne

Nordhordland
Daglig leder | Partner/Eiendomsmegler MNEF

Joakim Ellingsen Bøkenes

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF

Lene Dragøy

Nordhordland
Partner/Eiendomsmegler MNEF